Rusza Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięło udział 51 radnych, z tego aż 23 panie. To młodzi, aktywni ludzie, którzy chcą decydować o tym, co dzieje się w ich regionie. Wielu z nich, mimo młodego wieku, ma duże doświadczenie w działalności społecznej. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni podobnie jak ich dorośli koledzy, złożyli ślubowanie.

Mimo, że to pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to zainteresowanie projektem było bardzo duże. Zgłosiło się w sumie 197 kandydatów, spośród których komisje wybrały 51 radnych. Warto podkreślić, że w tej grupie są aż 23 panie. Z okręgów warszawskich chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiły 44 osoby, spośród których ostatecznie wybranych zostało 15 radnych.

– Młodzi ludzie mogą wiele wnieść do samorządu  województwa mazowieckiego. Jesteśmy otwarci na ich pomysły i opinie. Trzymam kciuki za wszystkich radnych. Mam nadzieję, że będzie to dla nich ciekawe i wartościowe doświadczenie – mówi przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Młodzieżowy sejmik będzie reprezentować młodych ludzi, konsultować projekty aktów prawa miejscowego, zgłaszać własne pomysły i mówić o problemach środowiska, które reprezentuje. Marszałek Adam Struzik zaznacza, że władze województwa nie chcą młodzieży niczego narzucać. Mają być wsparciem i doradcą, ale inicjatywa powinna być po stronie młodzieży.

– To pierwsza edycja, co oznacza, że ta właśnie grupa radnych ma przed sobą sporo pracy. Będą musieli nie tylko wyłonić prezydium, ale i wypracować styl działania młodzieżowego sejmiku – zauważa. – Chociaż patrząc na dotychczasowe doświadczenia i sukcesy naszych nowych radnych, jestem pewien, że zdziałają wiele dobrego. Myślę, że będzie to inspirujące i konstruktywne doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla nas – dodaje marszałek Adam Struzik.

Nabór do młodzieżowego sejmiku trwał od października do grudnia tego roku. Współorganizowała go fundacja Civis Polonus. Spośród 197 kandydatów komisje wyłoniły 51 radnych – 15 reprezentuje okręgi warszawskie, 11 okręg podwarszawski, 9 – płocko-ciechanowski, 9 – siedlecko-ostrołęcki i 7 – radomski. Większość z nich to osoby ze sporym doświadczeniem – działające w samorządach szkolnych lub młodzieżowych radach gminnych czy miejskich.

To czym w istocie zajmie się młodzieżowy sejmik będzie zależeć od samych radnych. Jednak w trakcie rekrutacji wśród najczęściej pojawiających się tematów młodzież wymieniała problemy związane z ochroną środowiska, zdrowiem psychicznym i fizycznym swych rówieśników, dyskryminacją. Ważną dla młodych ludzi kwestia była też potrzeba wzmacniania, promocji i integracji młodzieżowych rad i samorządów szkolnych. Można się więc spodziewać, że właśnie wokół tych tematów koncentrować się będzie aktywność radnych Młodzieżowego Sejmiku I kadencji. Na jednym z pierwszych posiedzeniach sejmiku młodzieżowi radni będą musieli dokonać wyboru przewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków komisji.

Młodzieżowy sejmik będzie działał zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”. Jego głównym zadaniem będzie przede wszystkim reprezentowanie interesów młodzieży, działanie na rzecz zwiększania udziału młodych ludzi w życiu publicznym województwa, a także na rzecz integracji środowisk młodzieżowych. Młodzi radni będą opiniowali różnego rodzaju dokumenty i propozycje rozwiązań władz Mazowsza. Będą mogli również inicjować działania, które będą odpowiedzią na potrzeby i problemy młodych mieszkańców naszego regionu. Będą również brać udział w różnego rodzaju debatach i dyskusjach. Każdy radny będzie mógł uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji. Młodzieżowi radni będą również mogli zgłaszać wnioski, zapytania, postulaty czy inicjatywy. Będą pracować podczas sesji, komisji oraz spotkań roboczych w okręgach.

Radni z trzech okręgów warszawskich

 1. Aleksander Hauzer – uczeń LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie. Chciał zostać radnym sejmiku, ponieważ wierzy, że działania mają moc, a obojętność zawsze jest najgorszym rozwiązaniem.
 2. Daniel Jensen – uczeń XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. W sejmiku chce wykazywać się inicjatywą, kształtować rzeczywistość zgodnie z wizją i dla dobra ogółu.
 3. Nikodem Kaczprzak – uczeń Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie. Jako radny chciałby skupić się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży.
 4. Antoni Kowalski – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reytana w Warszawie. Jako radny chce wnieść w prace sejmiku spokój, matematyczne wręcz wyrachowanie i uporządkowanie.
 5. Kajetan Żuk – uczeń LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie. W sejmiku chce przeprowadzić badania opinii młodzieży w dwóch obszarach: samorządność uczniowska i edukacja obywatelska.
 6. Michał Ryszard Błotny – uczeń I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie. Jako radny chce, aby ważnym aspektem działalności sejmiku była współpraca międzypokoleniowa.
 7. Wiktoria Gaweł – uczennica XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie. Jako radna sejmiku chce słuchać i dyskutować z innymi oraz pracować jak najlepiej dla dobra ogółu.
 8. Elżbieta Gimzicka – uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr XVII z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzejewskiego w Warszawie. Jednym z działań, którymi chce się jako radna zająć jest wypromowanie inicjatywy – bezpłatne bilety na wydarzenia kulturalne dla każdego ucznia w województwie mazowieckim.
 9. Wiktoria Kostrzewa – uczennica XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfgana Goethego w Warszawie. Jako radna sejmiku chce, aby głos młodych ludzi, który wciąż nie jest słyszalny i często nierespektowany, był zauważony.
 10. Mateusz Onyszczuk – uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Jako radny jest gotowy do ciężkiej pracy mając świadomość, że nie zawsze spotka się z uznaniem i docenieniem.
 11. Piotr Borczyński – uczeń I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z maturą międzynarodową im. Jam Saheba Digivijay Sinhji w Warszawie. Za swój atut uważa to, że potrafi łączyć, a nie dzielić oraz konsekwentnie dąży do celu.
 12. Sara Nagabczyńska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Uważa, że jest rzetelnie przygotowana do dialogu i wspólnego wypracowywania rozwiązań, mając na uwadze potrzeby społeczeństwa.
 13. Mikołaj Petryga – uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie. Jako członek ukraińskiej mniejszości narodowej, chce wnieść do sejmiku element wielokulturowości.
 14. Mikołaj Szajkowski – uczeń CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie. Uważa, że młodzieżowy sejmik powinien stać na straży głosu młodzieży Mazowsza.
 15. Dawid Szala – uczeń X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Chce być radnym, który jest otwarty się na pomysły środowisk młodzieżowych.

Radni z okręgu podwarszawskiego

 1. Karolina Bąkiewicz – mieszka w gminie Pruszków. Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Jako radna chce skupić się na aktywizacji młodzieży i promocji postaw obywatelskich.
 2. Kamil Fortuna – mieszka w Markach w powiecie wołomińskim. Jest uczniem Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Został radnym, bo chce mieć realny wpływ na to, co dzieje się w województwie.
 3. Piotr Seweryn Jastrzębski– mieszka w gminie Klembów w powiecie wołomińskim. Jest uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Za najistotniejsze w sejmiku uważa to, by głos młodzieży był słyszany przez dorosłych.
 4. Aleksandra Kuczyńska – mieszka w gminie Leszno w powiecie warszawskim zachodnim. Jest uczennicą XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Za niezbędną w pracy sejmiku uważa płynną współpracę z młodzieżowymi radami i samorządami szkolnymi.
 5. Jakub Matusiak – mieszka w gminie Radzymin w powiecie wołomińskim. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. W trakcie kadencji chce doprowadzić do powstania młodzieżowych rad w jak największej liczbie powiatów na Mazowszu.
 6. Robert Dawid Nowecki– mieszka w gminie Baranów w powiecie grodziskim. Jest uczniem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Uważa, ze sejmik powinien być pomostem w dialogu między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za województwo.
 7. Julia Osiak – mieszka w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Jest uczennicą XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. W sejmiku chce nabyć umiejętności dobrego samorządowca, rozwijać swoje zainteresowania, pomagać innym, dzielić się doświadczeniami i inicjować działania na rzecz młodzieży.
 8. Oliwia Szymańska – mieszka w gminie Radzymin w powiecie wołomińskim. Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Swą przyszłość wiąże z polityką, dlatego w sejmiku chce zobaczyć wszystko „zza kulis”.
 9. Julia Trzaskoma – mieszka w gminie Wieliszew w powiecie legionowskim. Jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie. Chce, by młodzi ludzie byli bardziej świadomymi obywatelami i żeby polityki nie traktowali jako zła koniecznego.
 10. Małgorzata Trzaskowska – mieszka w gminie Karczew w powiecie otwockim. Jest uczennicą XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie. Uważa, że dobry radny to taki, który chce wykorzystać swoją szansę jak najlepiej, w celu niesienia dobra i polepszania życia młodych Mazowszan.
 11. Julia Woźniak – mieszka w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim. Jest uczennicą XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Chce brać aktywny udział w rozwoju regionu.

Radni z okręgu płocko-ciechanowskiego

 1. Aleksander Dyka – mieszka w gminie Bulkowo w powiecie płockim. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Chce słuchać młodzieży z całego regionu i działać w ich imieniu, by wiedzieli, do kogo mogą zgłaszać swoje pomysły i problemy.
 2. Kacper Kotarski – mieszka w gminie Bielsk w powiecie płockim. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Mandat radnego traktuje jako wielki zaszczyt i ogromną odpowiedzialność, wymagającą stałego zaangażowania.
 3. Julia Liszewska – mieszka w gminie Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim. Jest uczennicą Zespołu Szkół w Mszczonowie. Uważa, że prace sejmiku powinny skupić się na rozwoju szkół w regionie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
 4. Patrycja Mezińska – mieszka w gminie Sochaczew. Jest uczennicą Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. W sejmiku chce skupić się na współpracy, równości i poruszać tematy feministyczne.
 5. Hubert Maciejewski – mieszka w gminie Teresin w powiecie sochaczewskim. Jest uczniem V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Uważa, że młodzi radni powinni skupić się na sprawach związanych z edukacją, kulturą, promocją regionu oraz akcjach służących rozwojowi społeczności lokalnych.
 6. Patryk Siuda – mieszka w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim. Jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Ma nadzieję, że dzięki pracy w sejmiku nabierze doświadczenia, które będzie mógł wykorzystać w dalszej działalności społecznej.
 7. Michał Wyrębkowski – mieszka w Płocku. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku. Uważa, że kluczową rolą sejmiku powinno być wspieranie i tworzenie inicjatyw młodzieżowych m.in. konkursów, konferencji czy spotkań.
 8. Oliwia Wyrzykowska – mieszka w Płocku. Jest uczennicą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Płocku. W trakcie pracy w sejmiku chce nauczyć się pracy w zespole osób, które nie mieszkają w jednej miejscowości, a pracują nad wspólnym pomysłem.
 9. Mateusz Zboiński – mieszka w gminie Żuromin. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Jako radny chce działać na rzecz lokalnych środowisk.

Radni z okręgu siedlecko-ostrołęckiego

 1. Jakub Al.Darawsheh – mieszka w Sulejówku w powiecie mińskim. Jest uczniem XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Uważa, że dobry radny powinien umieć słuchać sugestii, problemów i próśb rówieśników i rówieśniczek.
 2. Szymon Bednarczyk – mieszka w gminie Kadzidło w powiecie ostrołęckim. Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Bema w Ostrołęce. W sejmiku chce poczuć na własnej skórze, jak działają samorządowe instytucje.
 3. Julia Biernacka – mieszka w gminie Siedlce. Jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. W prace sejmiku chce wnieść zapał, entuzjazm do działania i otwartość na potrzeby innych.
 4. Robert Boguszewski – mieszka w gminie Siedlce. Jest uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. O mandat w sejmiku ubiegał się pod hasłem „Kraj z młodymi i dla młodych”.
 5. Urszula Hanusz – mieszka w gminie Sokołów. Jest uczennicą Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim. Do sejmiku chce wnieść swoje doświadczenie organizacyjne.
 6. Weronika Kosmalska – mieszka w gminie Łosice. Jest uczennicą Zespołu Szkół nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach. Jako radna chce jednoczyć młodzież i wspierać jej rozwój.
 7. Zuzanna Martyniak – mieszka w gminie Mińsk Mazowiecki. Jest uczennicą Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Za najważniejsze w pracach sejmiku uznaje tworzenie projektów uwzględniających głos młodzieży z całego województwa.
 8. Joanna Wyrzykowska – mieszka w gminie Siedlce. Jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Ma nadzieję, że sejmik umożliwi młodym ludziom wypowiadanie się w sprawach dla nich ważnych z poczuciem, że ten głos będzie poważnie traktowany.
 9. Dawid Zając – mieszka w gminie Mordy w powiecie siedleckim. Jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Jako radny swą aktywnością chce pokazać, że utworzenie sejmiku było dobrą i owocną decyzją.

Radni z okręgu radomskiego

 1. Nikola Dziuba – mieszka w gminie Kozienice. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Jako radna chce aktywnie uczestniczyć w pracach sejmiku, bronić interesów młodych ludzi i godnie ich reprezentować.
 2. Antoni Gumiński – mieszka w Radomiu. Jest uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Za najważniejsze w działaniu sejmiku uważa zachowanie apolityczności przy jednoczesnym przyglądaniu się wielkiej polityce.
 3. Kacper Kaleta – mieszka w Szydłowcu. Jest uczniem Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Jako radny chce realizować projekty, które przyczynią się do rozwoju dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach oraz pomóc w rozwoju młodzieżowych rad w województwie.
 4. Wiktoria Nowocień – mieszka w Szydłowcu. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Uważa, że sejmik powinien dążyć do integracji młodych aktywistów i zachęcenia tych, którzy jeszcze nie działają w organizacjach, do zmiany myślenia i zwrócenia go w stronę działalności społecznej.
 5. Kacper Ośko – mieszka w Radomiu. Jest uczniem Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Jest zdania, że radni powinni się integrować i wymieniać spostrzeżeniami, by móc skutecznie działać na rzecz młodzieży i rozwoju regionu.
 6. Julia Senator – mieszka w gminie Błędów, w powiecie grójeckim. Jest uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Za priorytet uważa propagowanie wśród rówieśników takich spraw, jak chodzenie na wybory czy walka ze zmianami klimatycznymi.
 7. Anastazja Wiktoria Stępień– mieszka w gminie Pionki, w powiecie radomskim. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. Uważa, że młodzi radni powinni skupić się na dwóch kwestiach: ogólnych problemach młodzieży oraz popularyzacji regionu wśród młodzieży polskiej i zagranicznej.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl