Rusza kampania FASD, realizowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego

ZAPAL CZERWONĄ LAMPKĘ to kampania edukacyjna na temat FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), którą organizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) to termin, oznaczający spektrum zaburzeń, które mogą powstać u dziecka, kiedy jego matka pije alkohol będąc w ciąży. Nie oznacza to, że musi ona nadużywać alkoholu, ale że w ogóle go używa. Ważne jest także to, jak przyszła mama się odżywia i czy ojciec dziecka używa alkoholu, czy też jest abstynentem.

Dzieci z FASD wykazują trudności w:

  • rozwoju sensorycznym
  • rozwoju motorycznym
  • rozwoju funkcji językowych
  • koncentracji
  • ciągłości uwagi
  • myśleniu
  • przetwarzaniu słuchowym
  • pracy wzroku
  • tzw. funkcjach wykonawczych
  • rozwoju społecznym

Ponadto dzieci mogą mieć różne wady wrodzone związane z budową i funkcjami organów wewnętrznych: serca, nerek, a także zmysłów: wzroku, słuchu oraz układów: oddechowego, moczowo-płciowego, kostno-szkieletowego. Uszkodzenia mózgu i wady wrodzone należą do tzw. zaburzeń pierwszorzędowych.

Trudności pierwszorzędowe u dzieci z FASD nie są ani wynikiem ich wadliwego wychowania, lenistwa czy też złej woli. To uszkodzenia mózgu są główną przyczyną problemów związanych z funkcjonowaniem dzieci z FASD….

Uszkodzenia z grupy FASD to uszkodzenia, którym można zapobiegać. Wystarczy w okresie ciąży zachować abstynencję. Ważne jest, aby przede wszystkim nie piła matka dziecka. Wiadomo jednak, że abstynencja ojca dziecka ma wpływ na to, czy dziecko urodzi się zdrowe.

Więcej informaji na: fasd.rcpslodz.pl