ROK W NIEPOKALANOWIE – najważniejsze wydarzenia w Kościele na świecie, w Polsce i Niepokalanowie w 2023 r.

Zapraszamy do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń w Kościele na świecie, w Polsce i we franciszkańskim Niepokalanowie w minionym 2023 r. W programie:

1. Pogrzeb papieża Benedykta XVI
2. 40 rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Niepokalanowie
3. Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i Odpusty w Niepokalanowie
4. VII Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie
5. Rodzina Ulmów wyniesiona do chwały ołtarzy
6. Spotkanie dyrektorów Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich
7. Franciszkańskie jubileusze 800 – lecia Reguły zatwierdzonej św. Franciszka i szopki w Greccio
8. Wizyta nowego kardynała – Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego w Niepokalanowie
9. 85. rocznica założenia przez św. Maksymiliana Radia Niepokalanów i tegoroczne sukcesy radiowe

Zapraszają Paulina Wysocka i o. Robert Serafinowski.


1. POGRZEB PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos! – tymi słowy Franciszek zakończył swe kazanie podczas Mszy św. pogrzebowej na placu św. Piotra za duszę śp. papieża seniora Benedykta XVI, który kierował Kościołem w latach 2005-2013. Benedyktowi XVI zmarł w wieku 95 lat 31 grudnia 2022 r. w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich.

W pogrzebie, który odbył się 5 stycznia 2023 r. pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanniego Battisty Re, z dużym udziałem papieża Franciszka, który wygłosił homilię. Uczestniczyło w nim 120 kardynałów, ponad 400 biskupów i 3700 kapłanów z całego świata, a także sto tysięcy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie.

Wśród wiernych z całego świata, którzy przybyli na uroczystości pogrzebowe, nie zabrakło także naszych rodaków, szczególnie wdzięcznych za życzliwość, jaką Benedykt XVI darzył nasz kraj.

Ks. Piotr Lisiecki przyjechał pożegnać papieża ze Śląska. Tłumaczy, że najbardziej dotyka go zawołanie papieskie „współpracownicy prawdy”, ponieważ Benedykt XVI realizował je z heroicznością, głosząc Chrystusa w porę i nie w porę.

Pani Krystyna, pochodząca z Lublina, przez wiele lat była przewodnikiem grup pielgrzymkowych. Wspomina, że Polaków zawsze poruszało to, że pozdrawiał ich w języku polskim. Dodaje także, że Benedykt naprawdę czuł, że ma oparcie w Polakach, którzy darzyli go szczególnym afektem.

Biuro Prasowe Watykanu opublikowało w dniu śmierci Benedykta XVI jego testament duchowy, który papież senior spisał w 2006 roku.

Benedykt XVI na początku dziękuje Bogu za nieustanne wsparcie, szczególnie w trudnych momentach życia. Wyraża też wdzięczność rodzicom za dar życia, a ojcu – za przekazanie wiary. Dziękuje też Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczył, i przyjaciół, których Bóg postawił na jego drodze życia. Następnie przestrzega wiernych, by się nie dali zwieść fałszywym teoriom naukowym, wymierzonym w wiarę. Benedykt XVI napisał, że w swojej wieloletniej pracy naukowej był świadkiem upadku tez, które wydawały się niemożliwe do obalenia, a okazały się jedynie hipotezami. Wymienił liberalizm, egzystencjalizm i marksizm. Zakończył słowami: „Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół, mimo wad, jest naprawdę Jego ciałem”.

***
2. 40 ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W NIEPOKALANOWIE

Dokładnie 18 czerwca 1983 r. Papież przybył do niepokalanowskiego klasztoru, by podziękować za pierwszą powojenną kanonizację Polaka, św. Maksymiliana M. Kolbego.

Papież w Niepokalanowie odwiedził trzy miejsca: celę św. Maksymiliana – z której święty został aresztowany i rozpoczął swój ostatni etap ziemskiej wędrówki, bazylikę – w której odbyło się spotkanie z osobami konsekrowanymi, oraz niepokalanowskie „błonia” – gdzie Ojciec Święty celebrował Eucharystię.

18 czerwca tego roku Franciszkanie podziękowali Bogu za pamiętny dzień sprzed 40 lat podczas Mszy świętej, której przewodniczył bp Sławomir Oder – biskup gliwicki. W okolicznościowym kazaniu biskup przypomniał słowa papieskie o miłości potężniejszej od śmierci oraz o św. Maksymilianie jako przykładzie do naśladowania i patronie „trudnych czasów”. Zachęcił do spojrzenia na przeszłość naszego kraju przez pryzmat obydwóch świętych – Jana Pawła II i Maksymiliana.

Uroczystościom towarzyszyły także spotkania kulturalne. Jednym z nich był koncert papieski „Nie lękajcie się” w wykonaniu Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego, zaś na zakończenie dnia na placu za bazyliką zostało zaprezentowane Oratorium „Miłość” w wykonaniu chóru, małej orkiestry symfonicznej, zespołu Miriam i przyjaciół pod dyr. o. Andrzeja Sąsiadka. Na scenie wystąpiło ponad 70 artystów, którzy wykonali autorskie utwory o Świętym Męczenniku Miłości.

***
3. WIELKIE ZAWIERZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI I ODPUSTY W NIEPOKALANOWIE

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (WZM), organizowane w Niepokalanowie od 2017 r., rozpoczęło się w tym roku w niedzielę, 6 sierpnia, i zostało skrócone do 10 dni, obejmujące czas Nowenny przed uroczystością Wniebowzięcia i samą uroczystość.

Przez pierwsze dni oddawano Niepokalanemu Sercu Maryi dziedzictwo św. Maksymiliana Kolbego oraz różne stany i rzeczywistości naszej Ojczyzny, jak: bezpieczeństwo, gospodarkę, duchowieństwo, rządzących i sportowców, a zaproszeni prelegenci ukazali orędzia i znaczenia niektórych maryjnych objawień. Wincenty Łaszewski wskazał na znaczenie objawień w Fatimie na tle innych objawień maryjnych i zachęcał do wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy.

W programie Wielkiego Zawierzenia znalazły się także Rekolekcje Maryjne pod hasłem „Kim jesteś, o Niepokalana?”. Ich uwieńczeniem były dwa dni odpustowe, św. Maksymiliana Kolbego (14 sierpnia) i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). Te dwa dni 14 i 15 sierpnia, w które w Niepokalanowie można uzyskać odpust zupełny, były niezwykle bogate w wydarzenia duchowe.

Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości były konferencje, które wygłosił przybyły z Francji Jean-Marie Setbon – nawrócony rabin. Prelegent mówił o Maryi jako Tej, która została wybrana przez Boga na Matkę Mesjasza i dana Kościołowi za Matkę. Jean-Marie przybliżył także wyniesienie Maryi ponad aniołów i świętych jako Królowa, jak również ukazał potrzebę ukochania Niepokalanej i oddania się Jej bezgranicznego.

Jednym z głównych punktów uroczystości odpustowych była Eucharystia, której przewodniczył bp Joachim Ouédraogo z Burkina Faso. Ks. Biskup podzielił się swoim doświadczeniem poznawania franciszkańskiego sposobu życia. Gość poprosił zebranych o modlitwę za swój kraj, którego nazwa znaczy „Kraj dobrych ludzi”. Kaznodzieja zauważył, że w jego kraju codziennie ginie wiele osób tylko dlatego, że wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa.

Uroczystej Sumie odpustowej 15 sierpnia przewodniczył zaś bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii. Kaznodzieja podkreślił potrzebę pamięci i modlitwy za Kościół misyjny. Ks. Biskup wezwał do modlitwy o pokój na świecie i o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

***
4. VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIECI W NIEPOKALANOWIE

W sobotę, 9 września w Niepokalanowie, pod hasłem „Święty Jan Paweł II przyjaciel dzieci”, odbyło się VII Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył wyczekiwany przez dzieci biskup Wojciech Osial z Łowicza.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. szlak rycerski, kącik plastyczny, zabawy i konkursy sprawnościowe i dmuchańce. Jak co roku była także możliwość wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian Kolbe.

Na OSD pojawiły się także wątki radiowe. Jednym z prowadzących spotkanie był dziennikarz Radia Niepokalanów, Michał Śmigielski, który zaprosił małych gości na spotkanie z autorką książek dla dzieci, Małgorzatą Nawrocką.

Na zakończenie każdy mały uczestnik spotkania otrzymał kolejną figurkę do kolekcji, tym razem figurkę św. Jana Pawła II.

***
5. RODZINA ULMÓW WYNIESIONA DO CHWAŁY OŁTARZY

Szczególna wymowa tej beatyfikacji polega także na tym, że do chwały ołtarzy zostaje wyniesiona cała rodzina, połączona nie tylko więzami krwi, ale także wspólnym świadectwem danym Chrystusowi aż do ofiary własnego życia – podkreślił prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, kard. Marcello Semeraro w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z beatyfikacją rodziny Ulmów, która odbyła się 10 września w Markowej.

We Mszy św. beatyfikacyjnej uczestniczyło ok. 30 tys. Eucharystię koncelebrowało 1000 księży i 80 biskupów. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, na czele z prezydentem Andrzejem Dudą.

Także Papież Franciszek, przebywający tego dnia w Watykanie, zachęcił do naśladowania rodziny Ulmów. Zdaniem papieża, ta polska rodzina stanowiła promyk światła w mrokach wojny.

***
6. SPOTKANIE DYREKTORÓW FORUM NIEZALEŻNYCH ROZGŁOŚNI KATOLICKICH

W dniach od 8 do 10 października w Niepokalanowie odbyło się spotkanie Dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. To przestrzeń, w której spotkały się niezrzeszone stacje radiowe, działające samodzielnie na terenie Polski. Ich właścicielami są diecezje, bądź wspólnoty zakonne. Do Forum należy także prowadzone przez franciszkanów Radio Niepokalanów, które było gospodarzem tegorocznego spotkania.

Jednym z punktów programu była wspólna Eucharystia sprawowana w Bazylice w Niepokalanowie. Zgromadzonych gości przywitał o. Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.

Spotkanie dyrektorów było okazją do lepszego poznania się, wspólnej modlitwy i zawierzenia swojej posługi Niepokalanej. Mówił o tym o. Andrzej Grad, dyrektor Radia Jasna Góra na zakończenie Mszy świętej, prosząc modlitwę w intencji katolickich mediów.

Rozgłośnie zrzeszone w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, korzystając z lokalnych koncesji w ramach Forum mają możliwość nadawania programu na 75% powierzchni Polski.

Siłą Forum jest lokalność rozgłośni. Mocna i wieloletnia więź ze Słuchaczami, sprawia że program jest słuchany w ich domach przez wiele godzin dziennie, a programy śledzone z uwagą. Rozgłośnie zrzeszone w Forum to często jedyne stacje radiowe słuchane stale przez odbiorców.

***
7. FRANCISZKAŃSKIE JUBILEUSZE 800-LECIA

W tym roku przypadły dwa ważne jubileusze franciszkańskie. 29 listopada 1223 r., papież Honoriusz III zatwierdził Regułę dla zakonu św. Franciszka z Asyżu. Z tej okazji franciszkanie z trzech zakonów męskich – braci mniejszych, braci mniejszych kapucynów i braci mniejszych konwentualnych spotkali się w Niepokalanowie, by wspólnie dziękować za 800 lat życia jedną regułą.

W programie spotkania znalazły się m.in.: nabożeństwo lektury tekstu Reguły św. Franciszka, adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin i Apel Maryjny z zawierzeniem swoich zakonów NMP Niepokalanie Poczętej. Podczas sympozjum można było wysłuchać referatów m.in. nt. historycznego tła powstania Reguły zatwierdzonej.

24 grudnia, w wigilię 1223 roku czyli także 800 lat temu św. Franciszek z Asyżu po raz pierwszy wystawił w Greccio szopkę. Na żłobku wyłożonym sianem złożono drewnianą rzeźbę Jezusa. W świętą rodzinę wcielili się mieszkańcy Greccio. Przy żłobku stanęły też żywe zwierzęta – wół i osioł. Franciszek przygotował szopkę, aby ciekawie przybliżyć ludziom historię zbawienia. Zakon franciszkanów kontynuował zwyczaj budowania szopek betlejemskich przed Bożym Narodzeniem i tradycja ta rozpowszechniła się w całej Europie, także w Polsce. Z okazji 800 – lecia szopki ustanowiony został dodatkowy odpust zupełny, który można uzyskać do 2 lutego 2024 r. nawiedzając kościół obsługiwany przez franciszkanów i modląc się przed ustawionym tam żłóbkiem.

***

8. KARDYNAŁ RYŚ W NIEPOKALANOWIE

8 grudnia w Niepokalanowie świętowaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. To patronalne święto parafii, klasztoru i Rycerstwa Niepokalanej. Mszy świętej odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył nowy polski kard. Grzegorz Ryś, Ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej. W homilii zachęcał do naśladowania Niepokalanej.

Przypomnijmy, że 30 września 2023 r na Placu św. Piotra w Watykanie Ojciec Święty Franciszek kreował 21 nowych kardynałów wśród których był jeden Polak – kardynał Grzegorz Ryś – metropolita Łódzki. To wielka radość dla naszego miasta Łodzi – mówił w dniu konsystorza inny polski kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

Nowy kardynał Grzegorz Ryś zwrócił zaś uwagę, że wybór nowych kardynałów ukazuje powszechność kościoła.

W czasie Konsystorza Ojciec Święty wręczył nowym kardynałom biret kardynalski i pierścień oraz przydzielił im jeden z rzymskich kościołów. Metropolita łódzki otrzymał – jako swój kościół tytularny – kościół pw. Świętych Cyryla i Metodego w Rzymie. W środę 22 listopada br. – w liturgiczne wspomnienie św. Cecylii – kardynał Grzegorz Ryś został uroczyście wprowadzony do swojego kościoła tytularnego, gdzie po krótkiej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem przewodniczył uroczystej Mszy świętej modląc się za wspólnotę parafii Świętych Apostołów Słowian.

***

9.  85 LATE TEMU ŚW. MAKSYMILIAN ZAŁOŻYŁ RADIO NIEPOKALANÓW

08 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Radio Niepokalanów skończyło 85 lat! Ta data to nie przypadek! Święty Maksymilian Kolbe, zakładając „miasto” na cześć Maryi, nie mógł wybrać innego dnia na emisję pierwszej audycji w Radiu, które miało szerzyć kult jego Patronki!

Dokładnie 08 grudnia 1938 roku, ok. 19.00 – „SP 3 Radio Niepokalanów”, jak brzmiała oficjalna wówczas nazwa rozgłośni, wyemitowało fragment melodii pieśni „Po górach, dolinach” i nadało pierwszą próbną audycję. Nie zachowały się co prawda teksty słuchowiska, jednak analizując słowa ojca Kolbego, zamieszczone w „Małym Dzienniku”, „Rycerzu Niepokalanej” oraz wygłoszone tego samego dnia, podczas akademii w Warszawie, w sali „Roma”, można przypuszczać, co było jej treścią. Prawdopodobnie ojciec Maksymilian wyjaśnił słuchaczom przyczynę i cel powstania Radia oraz znaczenie uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

Cel Radia Niepokalanów jest jeden i od początku ten sam: ZDOBYĆ CAŁY ŚWIAT DLA JEZUSA PRZEZ NIEPOKALANĄ. Wystarczy słuchać radia – mówił św. Maksymilian. Niepokalana daje ten środek, by dla tych, którzy czytać nie umieją albo mają daleko do kościoła, można było pracować przez fale eteru.

W minionym 85 roku istnienia Radio Niepokalanów podjęło wiele ważnych dzieł. Drugi rok z rzędu włączyliśmy się w Mikołajkową Zbiórkę dla Mocarzy z Mocarzewa. Dzięki Państwa chojności wraze ze Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej, Łowickie.pl i Jagódka Obiady Domowe, przekazaliśmy niepełnosprawnym podopiecznym Zespołu Szkół i Placówek Wychowawczych w Mocarzewie ponad 4 tony produktów codziennego użytku.

Jesteśmy bardzo dumni z wydanej we wrześniu książki pt. „Niepokalanów. Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny”, która przenosi czytelników w najpiękniejsze zakątki Grodu Niepokalanej. Grupa pracowników nagrała dla Słuchaczy świąteczną piosenkę pt. „Boże Narodzenie”.