Remont kościoła pw. św. Antoniego w Zegrzu oraz termomodernizacja budynków w powiecie warszawskim zachodnim dzięki funduszom europejskim

Dzięki funduszom europejskim termomodernizację przejdą trzy budynki w powiecie warszawskim zachodnim – hala sportowa w Błoniu, internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie oraz budynek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim. Duże zmiany czekają także kościół św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, którego wnętrze przejdzie kompleksowy remont. Na realizację projektów, beneficjenci otrzymają dofinansowanie z UE w wysokości blisko 2,3 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu wzięły udział radne województwa mazowieckiego – Joanna Bala oraz Anna Brzezińska. Tak Unia Europejska wspiera nasz region.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik to już jedne z ostatnich umów podpisywanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2021.

– Do dziś podpisaliśmy łącznie 5418 umów o wartości dofinansowania ponad 8 mld zł. Stanowi to ponad 94 proc. alokacji. Te liczby najlepiej pokazują skalę udzielonego wsparcia.

Lepsza jakość powietrza w powiecie warszawskim zachodnim

Kolejne mazowieckie budynki przejdą termomodernizację. Tym razem na terenie powiatu warszawskiego zachodniego rozpoczną się remonty trzech obiektów – hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, budynku Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim oraz Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie. Główny efektem inwestycji będzie poprawa efektywności energetycznej tych budynków, zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie ilości zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki tym działaniom mieszkańcy regionu będą oddychać czystszym powietrzem, co wpłynie na poprawę ich zdrowia. Uczniowie Zespołu Szkół oraz wychowankowie ośrodka w Lesznie będą uczyć się w lepszych warunkach. Zmiany odczują także pracownicy tych placówek oraz interesanci.

W ramach projektu wnioskodawca m.in. ociepli stropodachy, dachy i ściany zewnętrzne, wymieni we wszystkich budynkach stare okna i drzwi, zastosuje oświetlenie typu LED i zmodernizuje instalację wentylacji w budynku hali sportowej. Powiat stawia na ekologię, więc zamontuje instalacje fotowoltaiczne oraz wymieni stare piece.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni

Całkowita wartość projektu: 6 641 562,25 zł

Dofinansowanie z UE: 1 453 671,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Zabytkowy kościół w Zegrzu przejdzie renowację

Kościół pw. Św. Antoniego w Zegrzu to zabytek wymagający pilnego remontu. Dzięki pomocy z UE uda się przeprowadzić renowację oraz prace konserwatorskie.

Jak zauważa przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska przyznane dofinansowanie to znaczące wsparcie. – Dzięki niemu kościół odzyska dawną świetność. To już kolejne środki, które trafiają do gminy Serock, a korzyści z nich odczuwają przede wszystkim mieszkańcy.

Ważnym elementem projektu będzie odrestaurowanie aż 9 zabytków ruchomych: Epitafium „Antoniego Krasińskiego”, Epitafium „Eustachy Krasińskiej”, Epitafium „Kazimierza Krasińskiego”, Epitafium „Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, Epitafium „Stanisława Krasińskiego”, Epitafium „Karola Krasińskiego”, Epitafium „Macieja Księcia Radziwiłła”, Epitafium „Antoniego Księżopolskiego i żony Apolonii z Krasińskich”, tablica epitafijna „Kazimierz Prosi do Boga o westchnienie”.

Odwiedzającym kościół, udostępnione zostaną piwnice i krypty znajdujące się w podziemiach. Utworzona zostanie również izba tradycji, w której znajdą się pamiątki po przeszłych pokoleniach. Szczególne miejsce poświęcone będzie dwóm rodom: Radziwiłłów i Krasińskich. Jako założyciele i fundatorzy kościoła, odegrali istotną rolę w historii regionu. Zbiory parafii poddane zostaną digitalizacji i będą dostępne w Internecie.

Realizacja projektu przybliży mieszkańcom oraz turystom kulturę i tradycję regionu.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych oraz nadanie nowych funkcji użytkowych

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

Całkowita wartość projektu: 1 295 754,58 zł

Dofinansowanie z UE: 834 767,20 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego