Reklama

Radio Niepokalanów jest otwarte na realizowanie zleceń w postaci: kampanii reklamowych, wywiadów, audycji i programów sponsorowanych. Długość, cena, częstotliwość oraz pora emisji są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji.

KONTAKT:
dyrektor RN – o. Damian Karczmar e-mail: damian@radioniepokalanow.pl