RECENZJA: Cuda Polskie – dlaczego akurat w Polsce wydarzyło się tyle cudów?

Dlaczego akurat w Polsce wydarzyło się tyle cudów? Jest jeden konkretny powód – o nim pisze w nowej książce „Cuda polskie” Czesław Ryszka. Wiara głęboko zakorzeniona w sercach Polaków, mająca wyraźny wymiar patriotyczny, od zawsze spajała Kościół, naród i państwo. Kult Matki Bożej Królowej Polski oraz polskich świętych i błogosławionych splatał się z historią naszego narodu. Cudowne znaki z nieba oraz interwencje Chrystusa, Maryi i świętych patronów kształtowały i nadal kształtują naszą historię, co potwierdzają liczne fakty historyczne oraz cuda uznane przez Kościół.

Najnowsza książka Czesława Ryszki, „Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach” (wyd. Biały Kruk), opowiada o historii cudów i łask wyproszonych u Matki Najświętszej i polskich świętych, przynoszących ratunek i nadzieję w trudnych czasach. To wyjątkowa publikacja, która pozwala spojrzeć na historię Polski z perspektywy wierzącego chrześcijanina, czyniąc ją unikalnym dziełem na naszym rynku wydawniczym.

„Cuda polskie” to barwnie i żywo napisana opowieść o autentycznych wydarzeniach, konkretnych osobach oraz sprawdzonych opiniach, które miały miejsce od czasów Mieszka I aż po współczesność. Czesław Ryszka, znany publicysta i pisarz, wnikliwie śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z Nieba, które uznane zostały za cudowne w szerokim znaczeniu tego słowa. Autor nie ogranicza się jedynie do cudów potwierdzonych oficjalnie przez Kościół, ale uwzględnia również te wydarzenia, które miały (i mają) charakter zjawisk cudownych.

Książka zawiera solidną porcję wiedzy o minionych wiekach, opisując wyłącznie historyczne fakty, pomijając fantazje i domniemania. O cudach tych donoszą liczne dokumenty, w tym kroniki prowadzone od wieków w ponad 1200 polskich sanktuariach maryjnych oraz poświęconych poszczególnym świętym i błogosławionym. Wielokrotnie przynosili oni ratunek i zawsze budzili nadzieję. Autor prezentuje pomoc Matki Bożej w bitwach oraz przywołuje konkretne cudowne wydarzenia dotyczące nawróceń, uzdrowień z nieuleczalnych chorób, a także uratowania życia w sytuacjach absolutnego zagrożenia.

„Cuda polskie” to nie tylko książka ku pokrzepieniu serc, ale również ważne narzędzie do walki z głębokim kryzysem duchowym Europy. Publikacja wzbogacona jest o 192 unikatowe ilustracje, które kapitalnie uzupełniają i wzmacniają przekaz, czyniąc z niej prawdziwe dzieło sztuki edytorskiej.
W obliczu współczesnych wyzwań, gdy cywilizacja chrześcijańska staje się jałowa dla Ewangelii, książki takie jak „Cuda polskie” stanowią mocny odpór przeciwko dechrystianizacji naszego życia. To inspirujące i budujące dzieło ukazuje przepiękny obraz naszej Ojczyzny na przestrzeni ponad tysiąca lat, przypominając o interwencjach świętych patronów, które kształtowały i nadal kształtują naszą wspólną i lokalną historię.

Czesław Ryszka „Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach”, wyd. Biały Kruk, 448 str., 16,5 cm x 23,5 cm. Więcej na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/cuda-polskie-matka-boza-i-swieci-w-naszych-dziejach

***
NASZA RECENZJA:

W czasach, gdy usiłuje się nam wmówić, że Kościół to wróg nowoczesnego Państwa, że katolicka wiara to właściwie wada, którą ze wstydem powinno się ukrywać, kiedy trwa już jawna walka z Kościołem, krzyże usuwane są z urzędów, a religia ze szkół… pojawia się książka pana Czesława Ryszki „Cuda Polskie”. To ważna pozycja, która przypomina nam, Polakom naszą historię i dziedzictwo, którego nie musimy się wstydzić. Wręcz przeciwnie – to powód do wielkiej dumy. Autor przypomina historię wielu objawień, proroctw i świadectw życia świętych, które zostały dane Polsce, jako umocnienie i dowód Bożego wybrania w wielu miejscach historii. Śledząc losy naszego kraju widzimy wyraźnie, że wtedy, gdy spodziewaliśmy się pomocy ze strony sojuszników, zazwyczaj zostawaliśmy przez nich opuszczeni. Nigdy zaś nie opuszczała nas nasza Królowa – Maryja. Gdy Polacy zwracali się o pomoc do Niej, wygrywali nawet z pozoru niemożliwe do wygrania bitwy. Bo czyż Królowa może opuścić swój lud? To bardzo ważne, byśmy pamiętali naszą historię, bo historia kołem się toczy. Zwłaszcza dziś, gdy stoimy na kolejnym dziejowym zakręcie i wydaje się, że zapomnieliśmy już, Kto zawsze stawał w naszej obronie i w Kim powinniśmy złożyć swoją ufność.

„Cuda Polskie” to także historia wielu świętych i błogosławionych, którzy zostali dani naszemu narodowi. Miłość do Boga i Ojczyzny to są nieodłączne atrybuty polskich świętych. Dzięki ich niezwykłej intuicji udało nam się przetrwać czasy zaborów i obudzić polskiego ducha w trudnych momentach historii. Św. Andrzej Bobola, bł. Honorat Koźmiński, ks. Franciszek Blachnicki, św. Jan Paweł II i wielu innych – to postacie, które były dla nas niczym latarnie. I ciągle są, powinny być.

Książka „Cuda Polskie” jest niczym mapa wskazująca drogę, którą prowadził Bóg Naród Polski. Jest to także mapa ukazująca ścieżki, które są przed nami dziś. Po jej przeczytaniu łatwiej dostrzec drogę, którą Polska powinna wybrać. Którą powinien wybrać każdy z nas.

Paulina Wysocka

***

„Nie doświadczaliśmy do dziś tego upodlenia i poniewierania ludzkich sumień, deptania ludzkiej godności, jak było to w latach PRL. Jednak obecnie na inny sposób rozlega się znów „chichot diabła”, który chciałby polski naród zniewolić bez przemocy, osłabić wiarę, zniszczyć moc nadprzyrodzonej łaski, rozerwać łączność Polaków z Kościołem. […] Odnosi się wrażenie, że tylko garstka Polaków walczy o Polskę silną i suwerenną.

[…] Jeżeli Polska będzie wierna Matce Najświętszej jak Niepokalanej Matce i Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, jeśli zwrócimy się o pomoc do wielkich Polskich świętych, to nasze dzieje znów będą wielkie, twórcze, mądre, będą dziejami miłości Boga i człowieka, dziejami spełnionymi. Wtedy też Polska wykona misję, o której mówił Jezus do św. s. Faustyny. Trzeba nam, Polakom i zarazem katolikom, żyć według zasad świętych przodków, uciekając się o pomoc do Matki Bożej, danej nam ku pomocy i obronie”.

Czesław Ryszka, „Cuda Polskie. Matka Boża i Polscy święci w naszych dziejach”