Projekt KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości

Fundacja Służba Niepodległej zainaugurowała projekt społeczno-edukacyjny „Kościół w Służbie Niepodległej”. Celem projektu jest upamiętnienie duchownych, którzy zasłużyli się dla Polski i – obok takich bohaterów jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński – tworzyli zręby polskiej niepodległości 99 lat temu. Pomimo poniesionej przez nich wielkiej ofiary, obecnie są szerzej nieznani lub wręcz zapomniani. Fundacja Służba Niepodległej pragnie przypomnieć o ich zasługach poprzez przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, która nie tylko przywróci pamięć o tych bohaterach, ale także pobudzi dyskurs publiczny na temat roli Kościoła we współczesnej historii Polski.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez stworzenie portalu internetowego zawierającego informacje o życiorysach duchownych-bohaterów oraz przedstawiający zasługi Kościoła Katolickiego w procesie odzyskiwania niepodległości. Inną formą realizacji projektu jest dystrybucja plakatów i ulotek przedstawiających sylwetki wybranych duchownych na terenie całej Polski, w miejscach takich jak: parafie, uczelnie, domy kultury, muzea i wiele innych. Celem jest dotarcie do wszystkich grup społecznych, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z sylwetkami tych niezłomnych duchownych.

Służyli Niepodległej

W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To wielkie marzenie wielu pokoleń Polaków prawdopodobnie nigdy by się nie ziściło, gdyby nie wsparcie Kościoła Katolickiego, którego duchowni aktywnie wspierali dążenia do wolności. Księża – cisi bohaterowie, dziś nieco zapomniani, którzy słowem z kościelnych ambon i czynem na polach bitew walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą. Na ołtarzu Ojczyzny składali często wielki trud i cierpienie, czasem nawet życie… Pamięć o wielu z Nich zatarła się, a niekiedy została przyćmiona przez innych wielkich patriotów. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętajmy także o księżach, którzy wiernie i oddanie służyli Bogu i Ojczyźnie.

Fundacja Służba Niepodległej pragnie przypomnieć o wielkiej roli Kościoła Katolickiego, z którym naszą Ojczyznę łączy ponad 1000-letnia, wspólna historia. Bez jego udziału nie istniałaby Polska, jaką znamy, nie byłoby cudownej obrony na Jasnej Górze w 1655 r., odzyskania niepodległości w 1918 r., nie byłoby „Solidarności” i „Odnowy oblicza tej ziemi”. W rocznicę Narodowego Święta Niepodległości pamiętajmy o tych, którzy SŁUŻYLI NIEPODLEGŁEJ!

Bp. Władysław Bandurski i inni

Przykładem kapłana, który poświęcił życie służbie Niepodległej może być bp. Władysław Bandurski. Po konsekracji w 1906 roku na biskupa został sufraganem archidiecezji lwowskiej, a niedługo później otrzymał od arcybiskupa Bilczewskiego nominację na rektora seminarium duchownego. Z zapałem rozwijał działalność kaznodziejską, głosząc Słowo Boże, łącząc idee religijne z patriotycznymi. Wyrazem tego były starania o beatyfikację królowej Jadwigi. Bliska jego sercu była sprawa Ziemi Chełmskiej, oderwanej czasowo od Polski Traktatem Brzeskim. Potężnym echem odbiły się słowa w obronie polskości z okazji obchodów grunwaldzkich: „Już widzę nowy Grunwald… idzie zbliża się”.

Biskup działał nie tylko słowem, włączał się też w akcje konspiracyjne – w jego mieszkaniu na przełomie 1912/13 roku omawiano projekt zamachu stanu na sobór w Warszawie, aby nie dopuścić do przyjazdu cara na jego otwarcie. Biskup Bandurski był aktywnym uczestnikiem konspiracyjnej pracy młodych działaczy narodowych. Patronował kołom drużyn strzeleckich i „Zarzewia”. Jego działalność ułatwiła mu tuż przed wybuchem I wojny światowej nawiązanie kontaktu z Józefem Piłsudskim, a tym samym pełnienie roli „duchowego piastuna legionów”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony, która przedstawia sylwetki tych, którzy służyli Niepodległej: sluzyliniepodleglej.pl