“Pro memoria” kard. Wyszyńskiego. Ukazał się IX tom zapisków

Kolejny tom zapisków dotyczy roku 1962 roku. Wówczas został zainaugurowany Sobór Watykański II, a w Polsce był to pierwszy rok bez religii w szkołach. „Pro memoria” to 27-tomowe dzieło, na które składają się tysiące notatek Prymasa Tysiąclecia sporządzonych od 1948 do 1981 roku.

Tło historyczne Pro memoria z 1962 r. to dwa ważne wydarzenia z jesieni: rozwiązanie – nie bez pomocy papieża Jana XXIII – niemal w ostatniej chwili tzw. kryzysu kubańskiego, a drugie – inauguracja Soboru Watykańskiego II.

Z kolei w Polsce to dawne i świeże zjawiska na płaszczyźnie relacji państwo–Kościół, pierwszy pełny rok bez nauczania religii w szkołach i katechizacji w sieci punktów katechetycznych, niezależnych od władz oświatowych.

Także w roku 1962 powołano w MSW Departament IV, któremu zlecono szeroki zakres inwigilacji duchowieństwa. Jednocześnie trwała Wielka Nowenna i w szeregi rządców diecezji, jako wikariusz kapitulny, wszedł młody biskup Karol Wojtyła.

Redaktorem dziewiątego tomu jest Antoni Poniński.

Zainaugurowana w 2017 r. seria wydawnicza Pro memoria jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisków Prymasa Tysiąclecia – opatrzonych aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy.

Tysiące codziennych notatek z ponad 30 lat posługi zostanie zebranych w 27 tomach “Pro memoria”. Do tej pory, dziewięć pierwszych tomów, które obejmują zapiski od 1948 do 1962 roku.

Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948–1952
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 3: 1953–1956
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 4: 1956-1957
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 5: 1958
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 6: 1959
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 7: 1960
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 8: 1961
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 9: 1962

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Za: https://archwwa.pl/