Prawie 2,2 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję w powiatach makowskim i ostrołęckim

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostaną 23 inwestycje. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 2,2 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: makowskim i ostrołęckim. W Karniewie powstanie też nowy zbiornik retencyjny. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

 

Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z powiatów makowskiego i ostrołęckiego zrealizują w tym roku 23 inwestycje (lista zadań poniżej).

 

To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Czerwonka makowski Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo 95 000 zł
2. Karniewo makowski Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty. Odcinek o długości 700 mb 75 000 zł
3. Krasnosielc makowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo 55 000 zł
4. Maków Mazowiecki M. makowski Modernizacja ulicy Rolnej 40 000 zł
5. Maków Mazowiecki M. makowski Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki – Zakliczewo 35 000 zł
6. Młynarze makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka 75 000 zł
7. Płoniawy-Bramura makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche 125 000 zł
8. Różan makowski Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba 65 000 zł
9. Rzewnie makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o długości 1,481 km 115 000 zł
10. Sypniewo makowski Przebudowa drogi gminnej Zamość – Poświętne II etap 130 000 zł
11. Szelków makowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167 125 000 zł
12. Baranowo ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej nr 250132W Budne – Zimna Woda – Olkowa Kępa 125 000 zł
13. Czarnia ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę drogi transportu rolnego) we wsi Długie na odc. od km 0+964,00 – do km 1+826,00 95 000 zł
14. Goworowo ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Damięty, gm. Goworowo 45 000 zł
15. Goworowo ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo 40 000 zł
16. Kadzidło ostrołęcki Przebudowa drogi żwirowej Krobia – Rososz 75 000 zł
17. Łyse ostrołęcki Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00 55 000 zł
18. Myszyniec ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty 105 000 zł
19. Olszewo-Borki ostrołęcki Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań w Gminie Olszewo-Borki 35 000 zł
20. Rzekuń ostrołęcki Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid. 329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń, na długości 679,20 m 75 000 zł
SUMA 1 585 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat makowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz – Strzemieczne 250 000 zł
2. Powiat ostrołęcki Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka – Krobia – Jazgarka od km 0+632,00 do km 0+962,00 100 000 zł
SUMA 350 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Karniewo makowski Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały 260 000 zł