Poznań: Promocja kalendarza trzech religii pt. „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem”

Zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w Poznaniu w piątek 5 stycznia 2018 r., w Muzułmańskim Centrum Oświatowym, przy ul. Biedrzyckiego 13, o godz. 11.30. 

Konferencja prasowa dotyczy wydania poznańskiego kalendarza trzech religii pt. „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem”. Wydanie kalendarza związane jest z trwającym w tym mieście od kilku lat dialogiem tzw. trzech religii Abrahamowych. Jest to wyjątkowa na tle całego kraju działalność międzyreligijna. Jej celem jest ukazanie różnorodności i możliwości pokojowego życia obok siebie wyznawców różnych religii.

W konferencji wezmą udział:
Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania;
Youssef Chadid – imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP;
Szymon Zadumiński –podrabin żydowskiej gminy wyznaniowej w Poznaniu, działający w Fundacji Menora;
o. dr Marcin Wrzos OMI – koordynator projektu, redaktor czasopisma „Misyjne Drogi” oraz portalu misyjne.pl, odpowiedzialny w Archidiecezji Poznańskiej za dialog z islamem.


Kalendarz „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi, muzułmanie razem”, pierwsze w historii Poznania wydawnictwo tego rodzaju, jest elementem prowadzenia dialogu międzyreligijnego przedstawicieli trzech religii monoteistycznych, sięgających korzeniami starotestamentalnego patriarchy Abrahama. Dialog chrześcijańsko-żydowski trwa w Poznaniu już kilkanaście lat. Od kilku lat trwa też dialog chrześcijańsko-muzułmański, a niedawno pojawił się i żydowsko-muzułmański. Te spotkania, często w kameralnej atmosferze, prowadzone są nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy poszczególnych kościołów, ale czasem rozwijają się w zaskakujących miejscach.

Pierwszy kalendarz trzech największych religii powstał w Katowicach, jest efektem prowadzonego w tym mieście dialogu międzyreligijnego oraz spotkań ekumenicznych. Pomysł ten trafił na podatny poznański grunt, gdzie w jednym fyrtlu żyją obok siebie – zazwyczaj w pokoju i wzajemnym szacunku – chrześcijanie, muzułmanie i żydzi. Jest efektem szeregu spotkań imama Youssefa Chadida, podrabina Szymona Zadumińskiego i księdza oblata Marcina Wrzosa, czasem w dość oryginalnych miejscach, np. w restauracji McDonalds przy ul. Półwiejskiej. To oni współtworzyli ten kalendarz z pomocą władz miasta, przełożonych (arcybiskup Stanisław Gądecki, naczelny rabin Michael Schudrich, mufti Nidal Abu Tabaq) oraz swoich wspólnot religijnych. Jego celem jest choć odrobinę większe wzajemne poznanie się ludzi różnych religii oraz kultur. Ma służyć do prowadzenia dialogu życia, wyrażania sobie wzajemnego szacunku, składania życzeń z okazji obchodzonych świąt, które także zostały opisane w kalendarzu. Dialog życia polega na zgodnym, harmonijnym, pokojowym zamieszkiwaniu obok siebie, pomimo różnic wynikających z religii, w duchu wzajemnego szacunku i miłości, do których religie Abrahamowe wzywają swoich wyznawców.

W nadchodzącym roku 2018 chrześcijanie katolicy obchodzą jubileusz 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu. Była to pierwsza siedziba struktur kościelnych w Polsce, powstała zaledwie dwa lata po chrzcie księcia Mieszka I. Pierwszy biskup Jordan miał swoją siedzibę najprawdopodobniej na Ostrowie Tumskim. To nie oznacza, że nie ma wśród mieszkańców Poznania wyznawców innych religii. Bez wątpienia wzbogacają miasto swoją duchowością, kulturą, inteligencją, pracą, otwarciem. Początki gminy żydowskiej w Poznaniu sięgają już drugiej połowy XIII w. Najmłodszą społecznością religijną w Poznaniu są muzułmanie. Trudno powiedzieć, kiedy pierwsi wyznawcy islamu przybyli do Poznania. Być może byli to Tatarzy polscy służący w wojsku polskim. W latach osiemdziesiątych XX w. przybywali do Poznania studenci z krajów arabskich. Niektórzy z nich osiedlali się tu na stałe, zakładali rodziny. Jako tacy wspólnie tworzymy społeczność naszego miasta.

Poznański kalendarz trzech religii jest szczególny. Zawiera w sobie opracowanie dziejów religii w Poznaniu. Zawiera zarówno znane nam kalendarium juliańskie, ale też muzułmańskie i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi), czy pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie). Zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni ich modlitwy (dzień Pański, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. Na poszczególnych kartach kalendarza znajdują się, przede wszystkim, zdjęcia związane z Poznaniem, a także wyjaśnienia dotyczące poszczególnych uroczystości i świąt chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Kalendarz został wydany ze środków budżetowych Miasta Poznania i jest dostępny za darmo. Otrzymać go można: w siedzibie Urzędzie Miasta Poznania, w terenowych punktach informacyjnych, w synagodze, meczecie oraz niektórych kościołach na terenie Poznania.