Powiat Pruszkowski: Pływalnia przy ZSOiS w Pruszkowie z szansą na dofinansowanie w kwocie 7 milinów złotych!

Tyle na budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie zaplanowało w zaktualizowanym Planie Rocznym Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizowanego „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”. Kwota ta może jeszcze zostać powiększona!

„Znaleźliśmy się w gronie kilkudziesięciu inwestycji strategicznie ważnych dla polskiego sportu. Już teraz możemy liczyć na rekordową jak na nasz urząd kwotę dofinansowania, ale będziemy walczyć o więcej” mówi Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś. Inwestycja realizowana przez Powiat Pruszkowski znalazła się w gronie 35 planowanych do budowy obiektów w Polsce, które uzyskają wsparcie finansowe z uwagi na znaczenie dla rozwoju sportu w skali kraju. Już teraz sukcesy uczniów szkoły Mistrzostwa Sportowego, jak i sportowców z terenu Powiatu Pruszkowskiego są znaczące. Budowa obiektu sportowego tej klasy pozwoli im jeszcze lepiej przygotowywać się do zawodów i rozwijać sportowo. Jak mówi Dyrektor Szkoły Łukasz Borkowski: „Już teraz nasi pływacy mają znakomite wyniki na Mistrzostwach Polski i Europy, ale obiekt ten jest szczególnie ważny dla rozwoju i treningów najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, czyli naszego sportowego narybku. Obiekt będzie oczywiście dostępny również dla mieszkańców”.

Aby uzyskać dofinansowanie Powiat Pruszkowski musi jeszcze dopełnić formalności, w tym złożyć komplet wymaganych dokumentów. Wniosek będzie zgodnie z procedurą oceniany i opiniowany pod względem formalnym oraz merytorycznym, ekonomicznym i technicznym przez Zespół ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, powołany Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki. Ostatecznym potwierdzeniem otrzymania dotacji będzie, po pozytywnym zakończeniu procedury oceny i opiniowania wniosku, zawarcie umowy o dofinansowanie zadania, pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, a Ministrem Sportu i Turystki.

Więcej informacji: TUTAJ