Ponad 72,6 mln zł z funduszy europejskich na wsparcie sektora naukowego

Prowadzenie badań bezpieczeństwa transportu szynowego, budowa nowoczesnego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych, rozbudowa infrastruktury badawczej Politechniki Warszawskiej oraz doposażenie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w najnowocześniejszą aparaturę do badań metabolicznych drobnoustrojów to projekty, które już niebawem będą realizowane na Mazowszu. Pomogą środki unijne w wysokości 72,6 mln zł z RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

Inwestycje w potencjał rozwoju technologii

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 39,8 mln zł z UE. Wsparcie przeznaczy na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego z zakresu:

  • technologii materiałowych i sensorycznych,
  • systemów do magazynowania i przetwarzania energii i elektromobilności,
  • systemów lotniczych i autonomicznych,
  • innowacyjnych materiałów.

W ramach projektu powstaną dwa unikatowe laboratoria: laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych (zlokalizowane na terenie lotniska w Sierakowie k. Przasnysza) oraz laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych (zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Chemicznym).  Utworzenie takiej bazy umożliwi m.in. prowadzenie prac nad rozwojem technologii małych statków powietrznych oraz autonomicznych lotów systemów bezzałogowych. Dodatkowo badane będą współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt wpłynie też na rozwój technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa. Ważnym elementem inwestycji jest też opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii.

Badania naukowe prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury laboratoryjnej powstałej dzięki środkom unijnym będą miały korzystny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez korzystny wpływ na opracowanie energooszczędnych technologii produkcji w wielu dziedzinach gospodarki.

Tytuł projektu: Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 60 312 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 39 796 153,11 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Nowoczesne technologie napędów kosmicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzyma z funduszy europejskich ponad 25,6 mln zł na rozbudowę budynku laboratoryjnego wykorzystywanego przez Zakład Technologii Kosmicznych. Mieścić się tu będą m.in.: laboratorium hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych oraz laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych. W ramach projektu zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt naukowo-badawczy, m.in.: stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparatura do analizy instrumentalnej, aparatura do badań termicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych materiałów, a także aparatura do badań powłok wysokotemperaturowych, katalizatorów i komór spalania czy aparatura do integracji stanowiska do badania satelitarnych silników korekcyjnych.

W Centrum Laboratoryjnym Napędów Rakietowych i Satelitarnych prowadzone będą prace badawcze zarówno nad rozwojem rakiet kosmicznych, silników rakietowych zasilanych materiałami o obniżonej toksyczności, głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem, jak i rozwojem technologii silników hybrydowych. Naukowcy będą pracowali nad konstrukcją silnika o zapłonie hipergolicznym z 98 proc. nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem. Specjaliści zajmą się także kwestią deorbitacji satelitów, co pozwoli na ograniczanie skali problemu tzw. śmieci kosmicznych.

Tytuł projektu: Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych

Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Całkowita wartość projektu: 39 654 148,50 zł

Kwota dofinansowania: 25 632 652,95 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Ponad 4,4 mln zł z UE trafi również do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS). Wsparcie pozwoli na budowę półtechnicznej linii pilotażowej do badań nad wytwarzaniem preparatów bakteryjnych, które stosowane są w przemyśle oraz w rolnictwie. Dodatkowo planowane jest doposażenie istniejących w IBPRS pracowni analitycznych o najnowocześniejszą aparaturę do badań metabolomicznych drobnoustrojów, badań ich fizjologii oraz do długotrwałego przechowywania drobnoustrojów. Realizowany projekt będzie obejmował cały proces produkcji biopreparatów w tym: etap przechowywania drobnoustrojów, namnażania materiału szczepiennego, wieloetapową hodowlę w fermentorach, wydzielanie biomasy oraz otrzymanie gotowego produktu w postaci liofilizatu lub mikrokapsułkowanego suszonego granulatu.

Linia technologiczna będzie składać się z trzech bioreaktorów o pojemności 30, 150 i 1500 l z płaszczem i mieszadłami turbinowymi typu Ruhston, z możliwością kontroli i regulacji temperatury hodowli, pH, tlenu rozpuszczonego DO, stężenia tlenu w gazach odlotowych, nadciśnienia w zbiorniku, z pomiarem gęstości optycznej OD, wyposażone w monowakuometry, wykonane ze stali kwasoodpornej.

Długoterminowy dostęp do materiału biologicznego, z którego korzystają ośrodki naukowe, umożliwi potwierdzenie wyników pracy i ułatwi prowadzenie badań najwyższej jakości. Budowana infrastruktura badawcza będzie wspomagać badania akademickie i przemysłowe wysokojakościowymi usługami oraz sprawdzonym, wiarygodnym oraz legalnym materiałem mikrobiologicznym.

Tytuł projektu: SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Beneficjent: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Całkowita wartość projektu: 6 802 640,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 440 188,61 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Innowacyjne rozwiązania w Instytucie Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa w Warszawie ponad 2,7 mln zł unijnego wsparcia przeznaczy na zakup infrastruktury badawczej, niezbędnej do realizacji Agendy Badawczej Instytutu Kolejnictwa. W ramach projektu prowadzone będą badania elementów taboru kolejowego w zakresie badań tribologicznych:

  • opracowanie nowego systemu monitoringu i diagnostyki elementów wyposażenia stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu programowania stanowiska z możliwością importu plików wsadowych (np. dotyczących wymagań trasy kolejowej, profil itp.);
  • opracowanie systemu rejestracji i obróbki danych pomiarowych z badań;
  • opracowanie systemu sterowania i kontroli stanowiska dynamometrycznego;
  • opracowanie systemu zraszania par ciernych hamulca symulujących zachowanie się tych elementów podczas badań w warunkach mokrych jak i zimowych.

Oprócz tego Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa zostanie wyposażonep w aparaturę laboratoryjno-badawczą, urządzenia oraz podzespoły. Dodatkowo zmodernizowane zostanie stanowisko hamulcowe do badań par ciernych hamulca. Projekt wpłynie na rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie elementów układu hamulcowego taboru. Efektem tych rozwiązań będzie także poprawa bezpieczeństwa podróżujących koleją.

Tytuł projektu: Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do laboratorium badań taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 5 244 720,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 761 200,00 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych