Ponad 18,2 mln zł z UE dla Zawad, Legionowa i Brwinowa

Dzięki unijnemu wsparciu w miejscowości Zawady w gminie Liw wkrótce powstanie elektrociepłownia na biogaz. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Legionowie i w gminie Brwinów wybudowane zostaną drogi rowerowe. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają łącznie ponad 18,2 mln zł dofinansowania. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Ponad 7,5 mln zł na elektrociepłownię w Zawadach

Fundusze europejskie pomogą w budowie i wyposażeniu elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Zawady w gminie Liw. Będzie ona produkować energię elektryczną i cieplną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, czyli z odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Elektrociepłownia będzie mieć m.in. stację uzdatniania biogazu, węzeł ciepła, stację trafo, układ kogeneracyjny, stację pomp, zbiorniki i silosy, sterownię i oprogramowanie. Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji spalin i większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii to efekt projektu.

Tytuł projektu: Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zawady

Beneficjent: PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 17 859 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 538 590,12 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Więcej dróg rowerowych w Legionowie

Dzięki ponad 6,6 mln zł z UE w Legionowie powstanie blisko 9 km nowych dróg dla rowerów. Będą one uzupełnieniem sieci istniejących tras i utworzą spójny system. Budowa odcinków tras dla rowerów zaplanowana jest w ulicach: Sowińskiego, Bolesława Chrobrego, Kard. S. Wyszyńskiego, Słonecznej, B. Roi, Zakopiańskiej i Olszankowej oraz w alejach Legionów, 1WDZ i Sybiraków, a także w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i szlaku wzdłuż torów PKP. Zapewnią one rowerzystom bezpośrednie połączenie z węzłami przesiadkowymi na stacji PKP Legionowo i pętli autobusowej przy ul. Sowińskiego. Poza drogami rowerowymi wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca, czyli miejsca postoju rowerów, punkty oświetlenia ulicznego i inne niezbędne urządzenia. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji spalin samochodowych, jak i zmniejszenia hałasu. Nowe drogi dla rowerów poprawią też bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo – etap II

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu:  8 346 157,23 zł

Kwota dofinansowania: 6 676 925,79 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

Gmina Brwinów rozwija sieć ścieżek rowerowych

Gmina Brwinów otrzyma ponad 4 mln zł na budowę 11 odcinków dróg rowerowych w Brwinowie, Grudowie, Mosznie Wsi, Otrębusach, Tereni i Żółwinie. Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 6,5 km dróg rowerowych, a także infrastruktura towarzysząca. Rowerzyści będą mogli korzystać z trzech parkingów ze stojakami i wiatami rowerowymi w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie. W tych dwóch ostatnich miejscowościach powstaną też punkty samoobsługi serwisowej. W Żółwinie przewidziane jest wyznaczenie strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”. Dzięki powstałej infrastrukturze zwiększy się ruch rowerowy na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego. Poprawi się także jakości życia i zdrowia mieszkańców dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Tytuł projektu: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów – Etap II

Beneficjent: Gmina Brwinów

Całkowita wartość projektu: 5 129 186,05 zł

Kwota dofinansowania: 4 066 831,61 zł

Działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Teresa Szczurowska
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 22 15
e-mail: media@mazowia.eu
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl