Polska: pierwsza edycja „Projektu Kolbe”

Od 24 czerwca do 3 lipca 2023 r. sześciu współbraci hiszpańskojęzycznych wzięło udział w inicjatywie „Projekt Kolbe”, zorganizowanej przez prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), a kierowanej przez fr. Piotra BIELENINA przy współpracy z fr. Dariuszem MAZURKIEM.

Uczestnikami pierwszej edycji przygotowanej dla braci hiszpańskojęzycznych byli: minister prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, kustosz kustodii św. Franciszka w Boliwii fr. Ronald ARMIJO ZELADA, delegat prowincjalny w Chile fr. Fabrizio RESTANTE, asystent międzynarodowy MI fr. Gilson Miguel NUNES, asystent narodowy MI w Hiszpanii fr. Jesús M. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, asystent narodowy MI w Kolumbii fr. David TABARES VÉLEZ.

„Projekt Kolbe” polega na wejściu w duchowość franciszkańską, poczynając od spuścizny św. Maksymiliana Kolbego, od studium niektórych jego listów i konferencji na temat jego powołania zakonnego i pozostawionego dziedzictwa. Następnie proponowane są odwiedziny w najbardziej znaczących miejscach związanych z o. Kolbem, jak miasto jego urodzenia i dzieciństwa, klasztor Niepokalanów, niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz, a zwłaszcza cela, w której poniósł śmierć męczeńską.

Pierwsza edycja „Projektu Kolbe” poprowadziła braci do ponownego odkrycia wielkiego dziedzictwa duchowości franciszkańskiej, począwszy od dziedzictwa kolbiańskiego, które wzmacnia i wzbogaca charyzmat braci mniejszych konwentualnych. Zachęciła również do pogłębienia życia duchowego i rozbudzenia prawdziwego pragnienia świętości, aby przywieść wielu innych do przyjęcia ideału świętości i ciągłego nawrócenia pod macierzyńskim wstawiennictwem Maryi Niepokalanej, która prowadzi wszystkich do upodobnienia się do Chrystusa.

Należałoby zaproponować kolejne edycje projektu w różnych językach, także w celu ubogacenia życia wewnętrznego świeckich, którzy czerpią z naszej duchowości. Idzie o to, aby dziedzictwo kolbiańskie uczynić znanym pośród społeczeństwa, wychodząc od duchowości franciszkańskiej, która w obecnych czasach silnie wzywa nas do zwrócenia serc ku świętej Ewangelii.

Fr. David TABARES VÉLEZ/https://www.ofmconv.net/pl/polonia-prima-edizione-del-progetto-kolbe/