Płyta Tygodnia: Karmelitanki Bose – Powiernik Tajemnic Boga

Wykonawca: Karmelitanki Bose
Tytuł: Powiernik Tajemnic Boga

Karmelitanki Bose z Gniezna zapraszają do spojrzenia na św. Józefa ich oczami i wsłuchania się sercem w piękną muzykę z nowej płyty „Powiernik Tajemnic Boga”. Pomysł mniszek nie od razu zakładał, że powstanie płyta. Siostry miały po prostu napisać teksty do nowego karmelitańskiego śpiewnika związanego ze św. Józefem.
– Po ogłoszeniu przez Ojca Świętego, Roku św. Józefa, a szczególnie po liście apostolskim „Patris Corde” św. Józef dosłownie prowadzi mnie przez życie. W tym samym czasie rozpoczęłyśmy we wspólnocie ośmiotygodniową nowennę przygotowującą do Uroczystości Oblubieńca NMP. Szukałyśmy więc nowych pieśni, których okazało się być mało. Na jednej z prób jedna z Sióstr wyraziła swoje niezadowolenie z tym związane, na co Nasza Matka

zareagowała żartobliwie, ale zdecydowanie: „To napisz coś lepszego”. To co wszystkie wzięłyśmy za żart, dało początek rosnącej z każdym dniem fali nowych tekstów. Patrząc na to z pewnej perspektywy, widzę, że był to potężny powiew Ducha św. który ogarnął całą wspólnotę, zachwyconą św. Józefem. Gdy zobaczyłam pierwsze teksty, nie mogłam uwierzyć. Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że jest to tak naprawdę decyzja wiary i akt posłuszeństwa. Zaryzykowałam i teraz nie umiem powiedzieć jak to się stało, ale w krótkim czasie, wpatrzona w figurę św. Józefa, którą postawiłam naprzeciwko biurka, napisałam dwa teksty. Doświadczenie innych Sióstr jest podobne! – tłumaczy s. Maria od Słowa Wcielonego.

O napisanie muzyki mniszki poprosiły tych samych kompozytorów, z którymi współpracowały przy poprzednim śpiewniku: Piotra Pałkę, Pawła Bębenka, Ulę Rogalę, Jana Krutula, Łukasza Farcinkiewicza. W tworzenie oprawy muzycznej włączyła się też jedna z sióstr – s. Katarzyna. Siostry zaprosiły również do współpracy Huberta Kowalskiego oraz Jakuba Tomalaka, wiedząc o ich przyjaźni ze św. Józefem.
– Kompozytorzy podjęli wyzwanie i skomponowali piękną muzykę, która ożywiła słowa wypływające z naszych serc. Tak powstało ponad 40 utworów, które wydałyśmy w śpiewniku pt. „Powiernik Tajemnic Boga”. W tym czasie nagrywana była również płyta. Wszystko to jest cudem św. Józefa, który, jak się okazało, ma wielu przyjaciół. Dzięki ofiarności wielu ludzi, którzy złożyli się w dużej mierze na wydanie śpiewnika i płyty, to co rozpoczynało się w naszych sercach wciela się w życie! Mam nadzieje, że nowopowstałe utwory pomogą ludziom powierzyć się Temu, któremu sam Bóg się powierzył! – wskazuje karmelitanka.

Karmel jako „cały maryjny” oddaje szczególną cześć Temu, który jako pierwszy „wziął Maryję do siebie”.
– My podobnie jak św. Józef, dajemy się porwać snom o zbawieniu. Uważne i otwarte na słowo Boże, iż Bóg uczyni wszystko nowe, strzeżemy światła nadziei, dla nowego świata. Wierzymy, że małą iskrą jest nasz projekt związany z nagraniem płyty poświęconego św. Józefowi. Nasze serca przepełnione są ogromną radością i wdzięcznością, iż dane nam jest wypuścić w świat tę iskrę nadziei i światła. Wierzymy, że św. Józef jako cień Ojca niebieskiego, jest przy nas i z nami. Mamy pewność wiary w obecność i bliskość św. Józefa a także przekonanie, że duchową mądrością jest bezgranicznie zawierzyć temu, który zachował do końca wino miłości – podkreślają pomysłodawczynie.

Tracklista:

1. Józefie, Synu Dawida
2. Witaj, Opiekunie Odkupiciela
3. Józefie, cieniu Ojca
4. Józefie, Ogień Przedwieczny
5. Boże mój i Królu
6. Powierniku Tajemnicy Boga
7. Pośród Tajemnic
8. Obudź mnie Józefie
9. Niech nas nasycą dobra Twej Rodziny
10. Gałązka Drzewa Czuwającego
11. Józefie, Sługo Tajemnicy
12. Raduj się
13. Kim jesteś, Józefie
14. Józefie przyjmij nas dzisiaj
15. Wsłuchani
16. Modlitwa końcowa