Piosenka Tygodnia: Karmelitanki Bose z Ełku – Odmawiajcie Różaniec

Wykonawca: Karmelitanki Bose z Ełku
Tytuł: Odmawiajcie Różaniec

śpiew – s. Agnieszka Brzozowska OCD
piano – Jan Zeyland
realizacja nagrania – Grzegorz Kopala

Matka Boża 13 maja 1917 roku prosiła w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. Matka Boża, która nieustannie wpatruje się w Boże Oblicze przychodzi do nas z orędziem pokoju. Przychodzi sama nim przepełniona i prosi, byśmy też stali się apostołami pokoju.

Wprowadzając pokój najpierw w swoim otoczeniu, w swojej rodzinie i wspólnocie, w miejscu pracy i nauki, możemy przyczynić się do budowania pokoju w coraz szerszych kręgach. Pokój i dobro podążają razem i wzajemnie się uzupełniają…
– Odmawiajcie Różaniec – to słowa Matki Bożej, które wielokrotnie kierowała i nadal kieruje do wszystkich wierzących w Chrystusa. On uczy całym swym życiem odpowiadać Bogu: Fiat. Tak jak to czyniła Maryja… Ta pieśń jest utworem, który zrodził się z modlitwy… Tej prostej modlitwy różańcowej o tak potrzebny pokój na naszej ziemi, a przede wszystkim o pokój w ludzkich sercach, bez którego pokój ziemski nie jest możliwy. Utwór stał się także hymnem I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej – wskazuje s. Agnieszka Brzozowska OCD, autorka utworu.