Pierwsze wydanie Pism o. Wenantego Katarzyńca!

31 marca, w dniu 101. rocznicy śmierci sługi Bożego, o. Wenantego Katarzyńca, ukazało się pierwsze wydanie jego pism (trzy tomy). Publikacja została wydana nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew.

W gronie zespołu redakcyjnego znalazł się m.in. o. Michał Chylak, związany niegdyś z Radiem Niepokalanów i z Fundacją Radia Niepokalanów. Czciciel o. Wenatego i propoagator jego nauczania. Pomysłodawca strony wenanty.pl, absolwent Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie.

O. Wenanty Katarzyniec pozostawił po sobie liczne pisma, wśród których znajdują się listy, notatki, kazania, konferencje duchowe – łącznie około dwóch tysięcy stron rękopisu. Stanowią one obszerny materiał do poznania, kim naprawdę był Czcigodny Sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Nie tylko ukazują go jako troskliwego syna, gorliwego zakonnika, sumiennego studenta, zaangażowanego duszpasterza i kierownika duchowego, ale pozwalają także poznać jego charakter i zdolności, zainteresowania i sposób widzenia świata, co w sumie daje nam obraz dojrzałego, ukształtowanego przez formację rodzinną, chrześcijańską, zakonną i kapłańską, głęboko wierzącego, zintegrowanego wewnętrznie człowieka świętego.

Pisma o. Wenantego pozwalają lepiej poznać i zrozumieć jego osobę i życie inspirują do zastosowania ewangelicznej motywacji w codziennym wypełnianiu naszych życiowych zadań.

Pierwszy tom Pism zawiera kazania i szkice kazań o. Wenantego, drugi – konferencje duchowe i odczyty, a trzeci – notatki, listy i artykuły drukowane w czasopismach.

Książki dostępne w księgarni internetowej Wydawcy: BRATNIZEW.PL.