Pierwsza sobota miesiąca

6 lipca przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na transmisję Mszy św. oraz transmisję nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi.

TRANSMISJA: 11.00-13.00

Tego dnia nie będzie różańca o 19.30. Różaniec zostanie odmówiony w ramach nabożeństwa pierwszosobotniego.

Więcej informacji TUTAJ


Jak praktykować Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca? Jakie warunki należy spełnić? Dlaczego sobót jest pięć?

👉 I Wielka obietnica Matki Bożej!
W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

‼️ Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy:
1. przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
2. przyjmą Komunię świętą,
3. odmówią jeden Różaniec

4. i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

👉 II Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?

‼️ Maryja powiedziała Łucji:
„Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
1️⃣ Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2️⃣ Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
3️⃣ Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
4️⃣ Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
5️⃣ Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Tekst oprac. Malwina Szymańska na podstawie: www.sekretariatfatimski.pl