Pieniądze na rozwój turystyki w Łódzkiem czekają!

210 tys. zł czeka na organizacje pozarządowe, które chcą razem z nami rozwijać turystkę w Łódzkiem. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szkolenia, kursy, konferencje czy inne przedsięwzięcia, które będą popularyzować walory turystyczne naszego regionu. Na oferty czekamy do 2 marca.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. „Turystyka na Plus”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację: szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym webinaria, szkolenia online itp.; również na przedsięwzięcia popularyzujące walory turystyczne województwa łódzkiego, takie jak tworzenie i edycja filmów promocyjnych, e-przewodników, wirtualnych spacerów itp., przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu; na opracowanie i publikację niekomercyjnych wydawnictw i materiałów  takich jak: przewodniki, informatory, periodyki, poradniki turystyczne, gry, układanki itp.

– Razem z mieszkańcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi chcemy rozwijać turystykę w Łódzkiem – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Robimy to właśnie poprzez takie konkursy jak ten. Mamy środki, więc czekamy na Wasze pomysły i na Wasze oferty. Promocja naszego województwa poprzez turystykę to coś, w co warto inwestować.

Na oferty czekamy do 2 marca (w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl). Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę! Do rozdysponowania jest 210 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji na zadanie to 15 tys. (dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadania).

Więcej informacji na stronie lodzkie.pl, w zakładce turystyka: https://bit.ly/3lES5vq

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego