Pielgrzymka Przedsiębiorców

„Wiele zostało Wam powierzone” to hasło, które przyświecało tegorocznej pielgrzymce przedsiębiorców, która odbyła się 6 października na Jasnej Górze. Ponad dwustu przedsiębiorców przybyło do Częstochowy, aby zawierzyć swoje firmy opiece Matki Bożej.

Inicjator pielgrzymki, Przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski J. E Ks. Abp Józef Kupny odprawił mszę świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, podczas której nastąpił akt zawierzenia przedsiębiorców Bogu przez Maryję. Arcybiskup zawarł bardzo ważne przesłanie dla każdego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim dla każdego człowieka: Przychodzimy w to święte miejsce, by uczyć się właściwej postawy życiowej od naszej Matki Maryi, pokornej służebnicy pańskiej. Kiedy Jezus wzywa nas ludzi kościoła, wierzących do zmiany kierunku naszego myślenia, chce byśmy byli taką wspólnotą pracodawców, przedsiębiorców, która odwróci porządek przyjęty w świecie. Jeżeli tam ważny jest ten, kto ma moc i coś znaczy, umie się przepychać i potrafi o siebie zadbać, jeśli ten świat taki jest, to my mamy być taką wspólnotą, w której liczy się każdy pracownik, także ten, który w kategoriach świata jest nieważny, nic nieznaczący. Tego Jezus oczekuje. My mamy być taką wspólnotą, w której liczy się każdy człowiek. Przesłanie powinno nadać kierunek działaniom wszystkich przedsiębiorców, jak podkreślał arcybiskup.

Pielgrzymi, uczestniczący w wydarzeniu, wzięli udział w inspirującym spotkaniu z Romanem Kluską – przedsiębiorcą, założycielem Optimus S.A., który dał świadectwo wiary poprzez opowieść o swoim życiu i wierze. Jak mówił: Jest to droga od osoby, która otrzymała wiarę na bazie tradycji, raczej płytkiej wiary, natomiast bez odczuwania tej obecności i miłości Pana Boga do nas, po drogę przez różne trudne doświadczenia, które pokazały, że tylko oparciem się na prawdzie, na dobroci i miłości do nas naszego Stwórcy, można budować szczęście, można dać sobie radę z każdą trudnością.

We wzruszającą podróż o życiu i pracy zabrała nas także Jolanta Grabowska-Markowska – lekarz medycy, pediatra, założycielka i Prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis. Pani Markowska podkreślała przede wszystkim jak ważny w jej pracy jest drugi człowiek i jego potrzeby.

Przesłanie do uczestników pielgrzymki przygotowała również pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. W specjalnym nagraniu mówiła o odpowiedzialności przedsiębiorców i wartościach, którymi powinni kierować się prowadząc własne biznesy. W tym celu minister przypomniała słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w Encyklice „Centesimus Annus” z 1991 r. o tym,  jakie warunki powinna spełnić praca, aby przestała być wyłącznie towarem. Ponadto wyraziła nadzieję, że tegoroczna pielgrzymka da początek dobrej tradycji – tej, kiedy szukamy celu dla naszego codziennego działania, także w byciu przedsiębiorcą. Podczas wydarzenia obecny był Adam Gawęda, wiceminister energii.

Jak podczas każdego spotkania na Jasnej Górze, przedsiębiorcy zawierzyli swe firmy oraz interesy obecne i przyszłe Bogu. Wspólnie uczestniczyli w modlitwie, jak również w integracji środowiska katolickich przedsiębiorców. Radosław Ciaś, przedsiębiorca i menadżer, który od dziesięciu lat zarządza własną firmą Krafc Consulting powiedział, że przyjechał na spotkanie, aby czerpać z darów Ducha Świętego, które są pracodawcom, kierownikom – wszystkim tym, którzy zarządzają innymi ludźmi, niezmiernie potrzebne.

Organizatorami I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przedsiębiorców byli: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES. Partnerami wydarzenia zostali: Instytut Studiów Podyplomowych, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Nadwiślańska Agencja Turystyczna, Węglokoks S.A., Węglokoks Energia oraz Polska Grupa Górnicza.

Informacja o organizatorach

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

Od 20 lat stanowi przestrzeń spotkania katolickich przedsiębiorców. Wspiera ludzi biznesu w pogłębianiu wiary oraz rozwoju osobistym. Pomaga lepiej zrozumieć misję prowadzenia firmy w oparciu o wartości zawarte w Piśmie Świętym.

 

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES

Tworzy wspólnotę osób świeckich, menadżerów, którzy w życiu prywatnym oraz zawodowym kierują się zasadami Ewangelii i Dekalogu. Stowarzyszenie skupia ludzi sukcesu, których talent organizacyjny i czas są wykorzystywane dla realizacji celu budowania dobra wspólnego.