Pamiątka Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, które w 2017 roku miało miejsce w Niepokalanowie

Z wielką radością informujemy, że ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa wydali płytę, na której znajduje się zapis tego, co w dniach 6-22 sierpnia 2017 r. działo się w Niepokalanowie. Mowa, oczywiście, o Wielkim Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi.

Była to duchowa akcja oddania poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkich spraw osobistych i społecznych w odpowiedzi na prośbę Matki Bożej z Fatimy.

Początek 6 sierpnia, w 90. rocznicę poświęcenia figury Niepokalanej i oddania Maryi terenu pod Niepokalanów, zakończenie 22 sierpnia, we wspomnienie Maryi Królowej ponowieniem aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Ojca Świętego Piusa XII z 1942 roku. Codziennie trzy godziny modlitwy: różaniec z rozważaniami, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia, świadectwa, konferencje, filmy, występy zespołów.

6-14 sierpnia – CZĘŚĆ BŁAGALNA (zawierzenie dziedzictwa Kolbińskiego gospodarki i przemysłu, dzieł ewangelizacji, rządzących, bezpieczeństwa narodowego, sportu, mediów, służby zdrowia, kultury, edukacji, rodzin).

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

16-22 sierpnia – CZĘŚĆ DZIĘKCZYNNA (dziękczynienie za miłość Boga, za stworzenie, za dar życia, za zbawienie w Kościele, za bliskich, za powołanie, za Maryję).

Inicjatorem Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i spotkań „Oddaj się Maryi”, które od listopada 2016 roku odbywają się w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest franciszkanin, o. Mirosław Kopczewski. Pierwszosobotnie spotkania są inspirowane objawieniami Matki Bożej w Fatimie i nawiązują do Zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski na Jasnej Górze.

SPIS TREŚCI:

CD 1

 1. Wstęp

 2. O. Wiesław Pyzio OFMConv., prowincjał, kazanie

 3. Akt zawierzenia dziedzictwa Kolbińskiego

 4. Zespół Eo Nomine wytęp, świadectwa

 5. Ks. Jan Pęzioł, egzorcysta, kazanie

 6. Zawierzenie gospodarki polskiej

 7. Ks. Jan Pęzioł, egzorcysta, kazanie

 8. Zawierzenie dzieł ewangelizacji

 9. Dr Wincenty Łaszewski: Poświęcenie świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

 10. Ks. Jan Pęzioł, egzorcysta, kazanie

 11. Zawierzenie rządzących

 12. Dr Wincenty Łaszewski: Pierwsze soboty miesiąca

 13. Ks. prof. Tadeusz Guz, kazanie

 14. Zawierzenie bezpieczeństwa narodowego i sportowców

 15. Ks. prof. Tadeusz Guz: Wymowa wezwania do ewangelizacji w duchu św. Maksymiliana M. Kolbego.

 16. Ks. prof. Tadeusz Guz, kazanie

 17. Zawierzenie mediów

 18. O. prof. UKSW Grzegorz Bartosik: Dążenia kard. Stefana Wyszyńskiego do oddania świata Niepokalanemu Sercu Maryi

 19. Ks. prof. Tadeusz Guz, kazanie

 20. Zawierzenie służby zdrowia

 21. Dr Alicja Święcicka: Objawienia w Gietrzwałdzie

 22. Ks. prof. Tadeusz Guz, kazanie

 23. Zawierzenie kultury i edukacji

 24. Ks. Piotr Pawlukiewicz, kazanie

 25. Zawierzenie rodzin

CD 2

 1. Tomasz i Małgorzata Terlikowscy, świadectwo

 2. O. Mirosław Kopczewski OFMConv.: Istota zawierzenia Niepokalanej

 3. Andrzeja Moszczyński, świadectwo

 4. Bp. Stefan Regmunt, kazanie

 5. Ks. Piotr Kalinowski SAC, kazanie

 6. Dziękczynienie Bogu za Jego miłość cz 1

 7. Dziękczynienie Bogu za Jego miłość cz 2

 8. Akt zawierzenia

 9. Ks. Piotr Kalinowski SAC, kazanie

 10. Dziękczynienie za stworzenie

 11. Akt zawierzenia

 12. Patrycja Hurlak, świadectwo miłości

 13. Ks. Piotr Kalinowski SAC, kazanie

 14. Akt zawierzenia, dziękczynienie za dar życia

 15. Dr inż. Antoni Zięba: Aktualne zadania katolików świeckich w obronie życia

 16. Ks. Piotr Kalinowski SAC, kazanie

 17. Dziękczynienie za zbawienie w Kościele

 18. Akt zawierzenia

 19. O. Piotr Szczepański OFMConv., kazanie

 20. Akt zawierzenia

 21. O. Piotr Szczepański OFMConv., kazanie

 22. Dziękczynienie za powołanie

 23. Akt zawierzenia

 24. s. Anna Maria Pudełko: Rola Maryi w rozpoznaniu i wierności powołania

 25. O. Piotr Szczepański OFMConv., kazanie

 26. Akt zawierzenia

 27. Ewa Ziętek, świadectwo

 28. O. Mirosław Kopczewski OFMConv, podsumowanie Wielkiego Zawierzenia NSM

 29. Zakończenie