Ostatnie dni naboru do Akademii Liderów Województwa Łódzkiego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Celem Akademii jest: przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służące przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów, w szczególności w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych.

Projekt ma charakter bezpłatny. Do udziału zachęcamy osoby w przedziale wiekowym 18 – 30 lat zamieszkujące województwo łódzkie w szczególności: młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad JST oraz osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji: https://www.nist.gov.pl/aktualnosci-akademia,1.html#