Ostatni dzień nowenny miesięcy bł. Salomei u krakowskich klarysek

19 października – to już ostatni dzień nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei, w kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie. Tego dnia, pod przewodnictwem ks. Pawła Gałuszki (Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie), razem z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, chcemy wpatrując się w przykład bł. Salomei, która była wierną i oddaną żoną, polecać wszystkie polskie małżeństwa i rodziny prosząc dla nich o dar jedności i umocnienie we wzajemnej miłości.

Jeżeli nie możesz być w tym dniu razem z nami zachęcamy do duchowej łączności i odmówienia modlitwy za przyczyną bł. Salomei w intencji małżeństw i rodziny:

Panie, któryś w bł. Salomei pochodzącej z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej ojczyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych – wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Piątek, 19 października 2018 r. – ostatni dzień nowenny miesięcy

15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30 – Nieszpory
17.00 – Nabożeństwo październikowe, po nim Msza św. i modlitwy do bł. Salomei oraz uczczenie relikwii

Siostry klaryski z Krakowa
ul. Grodzka 54
www.klaryski.pl