Komisja Wychowania Katolickiego KEP poparła wprowadzenie obligatoryjnego wyboru pomiędzy etyką i lekcją religii

W kontekście szeroko podejmowanego tematu wprowadzenia obligatoryjnego wyboru pomiędzy etyką i lekcją religii, Komisja wyraziła wsparcie dla tej inicjatywy – czytamy w Komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 8 czerwca br. w Wałbrzychu.

W Komunikacie zaznaczono jednocześnie, że „kwestia podjęcia tej decyzji nie leży po stronie Episkopatu a jest kompetencją Rządu i Ministra Edukacji i Nauki”.

„Efektem podjętych rozmów na ten temat jest przypomnienie i uświadomienie, że płaszczyzna etyczna oraz formacja moralna odgrywa kluczowe zadanie w całym procesie wychowania dzieci i młodzieży. W tej materii potrzeba współpracy szkoły, rodziny i środowiska parafialnego” – czytamy w Komunikacie Komisji.

BP KEP

Pełny tekst Komunikatu: TUTAJ