OGÓLNOPOLSKI KONGRES JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

W dniach 4-7 listopada 2021 r. odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pod hasłem: W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego. Ostatniego dnia Kongresu, 7 listopada  w godz.12.00 –13.30  odbędzie się Orszak Jezusa Chrystusa Króla ulicą Krakowskie Przemieście z Bazyliki Świętego Krzyża do Archikatedry św. Jana Chrzciciela.

Jak piszą organizatorzy „Chcielibyśmy, aby było to wielotysięczne zgromadzenie czcicieli Jezusa Chrystusa Króla, a zarazem – kolejny już raz – publiczne wyznanie i przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa Króla w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Z całego serca zapraszamy do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tym Orszaku.Z powodu ograniczeń sanitarnych uczestnicy Orszaku będą podzieleni na  liczące ok. 150 osób. Wysłuchanie informacji podczas Orszaku i homilii na Mszy św. w Archikatedrze przez ich uczestników, umożliwi choć w części wzięcie udziału w Kongresie przez osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć w jego obradach. Według informacji ks. proboszcza Bogdana Bartołda, we Mszy św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela może uczestniczyć jednocześnie 550 osób. Jeśli byłoby więcej osób chcących uczestniczyć w tej Mszy św., postaramy się o zainstalowanie telebimów przed Archikatedrą.”

Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie, Orszaku i rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonać do 23.10.2021r. na adres e-mailowy: kontakt@dzielointronizacji.pl, podając następujące dane:
Imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail, telefon: …..
Wezmę udział w Kongresie w następujących dniach: ….
Rezerwuję miejsce noclegowe w pokoju: … w następujących dniach: …
Wezmę udział w Orszaku: tak/nie

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

Czwartek, 4 listopada 2021 r.

11.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników.

13.00 – Obiad.

15.00 – Otwarcie Kongresu:

powitanie uczestników i gości – Bp Stanisław JAMROZEK, Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA,

pozdrowienie uczestników Kongresu i poświęcenie obrazu Chrystusa Króla – Kard. Kazimierz NYCZ,

wykład wprowadzający: Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, Przewodniczący Zarządu ODIJChK (Kraków).

16.30 – 17.30 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Bp Stanisław JAMROZEK, Delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych (Przemyśl).

18.00 – Kolacja.

19.00 – Projekcja filmu: Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie. Spotkanie z twórcami filmu braćmi Syka oraz dystrybutorem filmu Tomaszem Karczewskim, Kino Świat.

Piątek, 5 listopada 2021 r.

I sesja kongresowa: Kościół święty a królestwo Boże

7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 9.30 – Królestwo Boże – przestrzeń wiary i życia Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TCHR, UAM (Poznań).

9.30 – 10.00 – Kościół święty – królewski lud kapłańskiKs. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC, UKSW (Ołtarzew).

10.00 – 10.30 – Przerwa.

10.30 – 11.00 – Królowanie Jezusa Chrystusa a „intronizacja” Najświętszego Serca Jezusowego Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI, UPJPII (Tarnów).

11.00 – 11.30 – Główne tematy encykliki „Quas primas” i ich aktualność – Ks. dr hab. Jarosław SUPERSON SAC, UPJPII (Kraków).

11.30 – 12.00 – Poddanie się władzy Chrystusa Króla – program społeczno-polityczny czy religijna utopia wynikająca z „Quas primas”? – Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom).

12.00 – 12.30 – Dyskusja.

12.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa.

II sesja kongresowa: Polscy prorocy królowania Chrystusa

14.30 – 15.00 – Święty Jan Paweł II o Chrystusie Królu – Dr hab. Dominika ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA, prof. UKSW, Kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa).

15.00 – 15.30 – Królestwo Boże w Polsce w nauczaniu błogosławionego Prymasa Tysiąclecia – Beata MACKIEWICZ, Wydawnictwo „Soli Deo”, Instytut Prymasowski (Warszawa-Choszczówka).

15.30 – 16.00 – Przerwa.

16.00 – 16.30 – Święta Faustyna w służbie Króla MiłosierdziaKs. prof. dr hab. Jan MACHNIAK, UPJPII (Kraków).

16.30 – 17.00 – Intronizacja Chrystusa Króla według pism Służebnicy Bożej Rozalii CelakBarbara PASTERNAK, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Serca Jezusa (Szczyglice).

17.00 – 17.30 – Dyskusja.

18.00 – 19.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Abp Stanisław GĄDECKI, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (Poznań).

19.15 – Kolacja.

20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzająca (I Piątek Miesiąca) – Bazylika Świętego Krzyża.

Sobota, 6 listopada 2021 r.

7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 10.00 – EUCHARYSTIA w Bazylice Świętego Krzyża – przewodniczenie i homilia: Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA.

III sesja kongresowa: Powszechne królestwo Boże w Kościele lokalnym

10.15 – 10.45 – Biskup i prezbiterzy budowniczowie królestwa Bożego – Bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP (Opole).

10.45 – 11.15 – Przerwa.

11.15 – 11.45 – Osoby konsekrowane – „w oczekiwaniu na nadejście Królestwa niebieskiego” (por. VC 6) – Bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF, Przewodniczący Komisji do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, PWT (Wrocław).

11.45 – 12.15 – Świeccy w Akcji Katolickiej w służbie królestwa Chrystusowego w PolsceUrszula FURTAK, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (Zielona Góra).

12.15 – 12.45 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w służbie królestwa Chrystusowego w PolsceKs. dr Andrzej LUBOWICKI, Asystent Generalny KSM (Sulejówek).

12.45 – 13.00 – Dyskusja.

13.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa.

IV sesja kongresowa: „Przyjdź królestwo Twoje” – w parafii

Sekcja A: Parafianie a królestwo Boże (Sala A)

15.00 – 15.30 – „Jeśli się nie […] staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3) – O. Piotr DETTLAFF CSSR, Radio Maryja i TV Trwam, Podwórkowe Kółka Różańcowe (Toruń).

15.30 – 16.00 – Młodzi uobecniają królowanie Chrystusa – Ks. Dariusz KOWALCZYK, Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia (Warszawa).

16.00 – 16.30 – Przerwa.

16.30 – 17.00 – Rodzina powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach (por. FC 49) – Piotr PIKUŁA, Prezes Stowarzyszenia „Róża” (Kraków).

17.00 – 17.30 – Starsi i chorzy – „uczestnicy cierpień Chrystusa stają się godni królestwa” (SD 21) – Ks. dr Wojciech BARTOSZEK, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych (Katowice).

Sekcja B: Chrystus Król w życiu parafii (Sala C)

15.00 – 15.30 – Chrystus Król w liturgii parafialnej – Ks. dr Maciej ZACHARA MIC, WSD Księży Marianów (Lublin).

15.30 – 16.00 – Przepowiadanie (katecheza) słowem Chrystusa Króla – Ks. dr hab. Wojciech MEDWID, UPJPII (Andrychów).

16.00 – 16.30 – Przerwa.

16.30 – 17.00 – Dzieła miłosierdzia budowaniem królestwa Bożego – Ks. prof. dr hab. Wiesław PRZYGODA, KUL (Lublin).

17.00 – 17.30 – Parafia a Boży ład w lokalnej społeczności – Ks. prał. Bogdan BARTOŁD, Proboszcz Archikatedry św. Jana Chrzciciela (Warszawa).

17.30 – 18.00 – Dyskusja w sekcjach.

18.30 – Kolacja.

19.30 – Koncert pieśni religijno-patriotycznych ‒ Chór i Orkiestra Kameralna „Jubilaeum” z Lublina.

Niedziela, 7 listopada 2021 r.

V sesja kongresowa: Implikacje Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana dla diecezji i parafii

7.30 – 8.30 – Śniadanie.

9.00 – 9.30 – Implikacje pastoralne Jubileuszowego Aktu w odniesieniu do diecezji – Abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński (Szczecin).

9.30 – 10.00 – Implikacje pastoralne Jubileuszowego Aktu w odniesieniu do parafii Ks. Mariusz MATUSZAK, Kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla (Chojna).

10.00 – 10.30 – Przerwa.

10.30 – 11.00 – Dyskusja nad przesłaniem kongresowym – Ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, Konsultant Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, KUL (Lublin).

11.00 – 11.30 – Zakończenie obrad.

12.00 – 13.30 – Orszak Jezusa Chrystusa Króla ulicą Krakowskie Przemieście z Bazyliki Świętego Krzyża do Archikatedry św. Jana Chrzciciela.

prowadzący: Mgr inż. Adam KĘDZIERSKI, Wiceprzewodniczący ODIJChK (Ustroń).

Wstęp: Bp Stanisław JAMROZEK.

Stacje:

I. Pałac S. Staszica (ul. Nowy Świat 72) – przemówienie: Idziemy w hołdzie Chrystusowi Królowi – Mgr inż. Adam KĘDZIERSKI (Ustroń).

II. Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia – przemówienie: Walczymy o Polskę Chrystusową Mgr inż. Henryk GLINKOWSKI (Warszawa).

III. Pałac Prezydencki – przemówienie: Chcemy Cię, Jezu Chryste ‒ Króluj Polsce! Prof. dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI (Warszawa).

IV. Kościół św. Anny – przemówienie: O praktycznej realizacji postanowień Jubileuszowego Aktu Intronizacji w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA (Kraków).

13.30 – 14.30 – EUCHARYSTIA – Archikatedra św. Jan Chrzciciela – przewodniczenie i homilia: Abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Oprawa muzyczna: Chór Parafialny z Zalesia Górnego.

15.00 – Obiad. Rozjazd.