Oddaj się Maryi w niewolę miłości według wskazań św. Ludwika de Montfort

W XVIII wieku św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym opisał, jak powinno wyglądać nasze nabożeństwo do Matki Bożej, jak powinniśmy Ją godnie czcić, by przyniosło to korzyść naszej duszy. Istotą tego nabożeństwa jest całkowite zawierzenie się Maryi, tak, aby przez Nią całkowicie należeć do Jezusa. Oddajemy Niepokalanej wszystko – nasze ciało i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne, zasługi wynikające z dobrego postępowania i pokuty, cnoty i dobre uczynki. Oddajemy wszystko bezinteresownie, niczego w zamian się nie spodziewając. Jest to oddanie się Maryi w niewolę – niewolę miłości.

Św. Ludwik pisze, że skoro Jezus przyszedł do nas przez Maryję, to i my powinniśmy podążać do Niego tą samą drogą. Nie ma lepszej. Obiecuje także, że droga „przez Maryję” jest najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do nieba. Z jego wskazań korzystał św. Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II. 8 listopada 1968 roku w Borku Fałęckim papież Polak wspomina: „Zawsze, kiedy przejeżdżam obok tej fabryki (…) staje mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce (…) nosiła tytuł „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, autorem był (…) Ludwik Maria Grignion de Montfort. Mała książeczka w niebieskiej okładce, podobna do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu wielu dni i tygodni. (…) Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Tak bardzo ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, i na okładkach i w środku. Pamiętam dobrze te plamy sody, bo są one ważnym elementem całego mojego życia wewnętrznego”.

Zachęcamy także Ciebie, byś oddał się Maryi w niewolę miłości.


REKOLEKCJE „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach (ul.Gwintowa 3) zaprasza na 33 dniowe rekolekcje wg programu „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”, które rozpoczną się 5 listopada 2018 r., a zakończą 8 grudnia 2018 r. – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – uroczystym Aktem Ofiarowania Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi, czyli oddaniem się Maryi w niewolę miłości.

Rekolekcje trwają 33 dni. Codziennie każdy uczestnik rekolekcji podejmuje swoje ćwiczenia duchowe, indywidualnie, w domu. Otrzymuje wskazówki praktyczne na każdy dzień, zawarte w dedykowanych materiałach rekolekcyjnych oraz przesłanych wiadomościach mailowych.

Raz w tygodniu przewidziane są spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach (ul.Gwintowa 3), ale osoby z odległych miejsc Polski i z zagranicy, które nie mogą fizycznie uczestniczyć we wspólnych spotkaniach rekolekcyjnych, mogą wziąć udział w tych rekolekcjach poprzez „udział w duchowej łączności”. Wszelkie informacje, nagrane konferencje itp. będą przesyłane mailem (na wskazany adres e-mailowy).

Każdy uczestnik rekolekcji otrzymuje dedykowane materiały, z których przygotowuje się w domu, a w dniu składania Aktu Ofiarowania przyjmuje łańcuszek niewolnika Maryi.

Informacje i zapisy: pomaranczki.wordpress.com