O Krzyżu Świętym – słowami świętych

Św. Paweł (1 Kor 1, 18): „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.”

Św. Maksymilian Maria Kolbe: „Na barkach każdego jest krzyż i gdyby go nie było, nie byłoby za co pójść do nieba. Pan Jezus dźwigał krzyż i na nim umarł. Krzyżyki są potrzebne. Nieraz nam się zdaje, że są za ciężkie, ale czy Pan Bóg ich nie zna? Jeżeli ze swej strony uczynimy wszystko, na pewno zasługę tylko zdobędziemy”

Św. Jan Maria Vianney: „Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do nieba.”

Św. Jan Paweł II: „Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!”

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa: „Czemu więc boisz się jeszcze podjąć ten krzyż, który jest drogą do Królestwa? W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona, w krzyżu struga szczęścia nadprzyrodzonego, w krzyżu siła mądrości, w krzyżu radość duchowa, w krzyżu sama istota dobra, w krzyżu świętość doskonała. Zbawienie duszy, nadzieja życia wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem, a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie przodem dźwigając swój krzyż, umarł za ciebie na krzyżu, abyś i ty podjął swój krzyż i pragnął umrzeć na krzyżu. Bo kiedy z Nim umrzesz, z Nim razem żyć będziesz, a towarzysząc Mu w męce, staniesz się towarzyszem Jego chwały.”

Św. Matka Teresa z Kalkuty:

Spójrz na Krzyż,
a zobaczysz głowę
Jezusa pochyloną,
aby cię pocałować,
Jego ramiona rozwarte,
aby cię objąć,
Jego serce otwarte,
by cię przyjąć,
by zamkąć cię
w swojej miłości.

Skoro wiemy, że Krzyż
jest znakiem największej
miłości Chrystusa do ciebie
i do mnie, przyjmijmy
Jego Krzyż we wszystkim,
co zechce nam dać i oddajmy
Mu z radością wszystko,
co zechce zabrać.

Jeśli będziemy tak postępować,
świat pozna, że jesteśmy
Jego uczniami,
że należymy do Jezusa,
że czyny, które wykonujemy,
ty i ja, nie są niczym innym,
jak naszą miłością
wcieloną w życie

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein):

Znak krzyża

(…)

Co to jest krzyż?
Znak największego wstydu –
kto go dotyka jest wyeliminowany z ludzkich szeregów,
które kiedyś radośnie jemu przyklaskiwały.
Odwracają się bojaźliwie
i nie znają już go.
Jest on bezbronnie wydany na łup wrogów.
Na ziemi nie pozostało
mu nic więcej
jak ból, cierpienie i śmierć.

Czym jest krzyż?
Znakiem, który wskazuje na niebo.
Sterczy wysoko ponad pył ziemi
i tym samym kieruje się w górę, w samo światło.
Co człowiek wziąć może, porzuca,
otwórz ręce i przytul się do krzyża:
wtedy poniesie cię on w górę
w wieczne światło.

Popatrz na krzyż;
oto rozciąga się jego belka
otwiera jak jedno z ramion,
jakby chciało cały świat objąć:
Przyjdźcie tutaj wy wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście
także wy, którzy wołacie do mnie:
na krzyż z nim!
To jest obraz Boga,
który dziedziczymy w krzyżu.
Krzyż ten podnosi się z ziemi do nieba
jak Jego, który wstąpił do nieba
i ponieść chciał wszystkich w górę.
Obejmij tylko krzyż,
w ten sposób masz Go,
który prawdą, drogą i życiem jest.
Niesiesz Twój krzyż?,
wtedy niesie on ciebie
i staje się tobie
BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM.