Nowy konkurs dla start-upów: STARTUJ Z MAZOWSZA

Mazowsze odgrywa istotną rolę w tworzeniu przyjaznego ekosystemu dla start-upów. W rankingu The European Digital City Index znalazły się tylko dwa polskie miasta – Warszawa i Kraków. Samorząd województwa mazowieckiego postanowił więc zainspirować rozwój nowych firm z całego regionu, szczególnie nowych firm technologicznych z całego województwa i ogłasza konkurs „Startuj z Mazowsza”. Ma on nie tylko finansowo wesprzeć mazowieckie start-upy, ale przede wszystkim zachęcić kolejnych ludzi do realizowania ich unikatowych pomysłów. Termin na zgłoszenie upływa 30 marca 2018 r.

W konkursie docenione będą nowe produkty i usługi, które mają szansę na ich szersze wykorzystanie (przez scale-up, czyli tzw. skalowanie).

W start-upach niezwykle ważne jest słowo „up”, bo wszyscy wyczekują dynamicznego rozwoju firmy. Kluczem jest pomysł. I takie perspektywiczne koncepcje chcemy nagradzać. Mamy świadomość, że czasem nawet najlepszej idei brakuje odpowiedniego wsparcia do „przekucia” jej w produkt z którego będą mogli korzystać inni – tłumaczy marszałek Adam Struzik. – Dlatego staramy się budować przyjazne środowisko dla młodych, innowacyjnych firm, które mają dużą dynamikę rozwojową. Współpracujemy z instytutami naukowymi i uczelniami, a jednocześnie przedsiębiorcami. Wsparciem służy również Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. To chcemy pokazywać młodym pomysłowym osobom, by zachęcić ich do ciągłego tworzenia nowych idei, które mogłyby rozwijać mazowiecką gospodarkę.

Z raportu „Polskie Startupy. Raport 2017” przygotowanego dla Startup Poland wynika, że w Polsce tego typu firmy najchętniej poruszają się w obszarze big data, analityki, internetu rzeczy, narzędzi deweloperskich i life science. Głównym źródłem finansowania się start-upów są własne oszczędności i reinwestowanie przychodów. Stąd pomysł, by najlepszych start-upowców wesprzeć nagrodą finansową. Na laureatów czeka m.in. 20 tys. zł brutto za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie i 10 tys. zł za trzecie. Poza tym mogą liczyć na doradztwo (w tym bezpłatne konsultacje u partnerów konkursu), udostępnienie kontaktów do podjęcia współpracy, ale też pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania i promocję.

Innowacje popychają świat do przodu. Dziś postęp dokonuje się w błyskawicznym tempie. Niestety wiele młodych firm nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest zarządzanie własnością intelektualną, która dopiero powstaje. Odpowiednio chroniony pomysł może przynieść twórcy zyski, nawet jeśli nie zostanie skomercjalizowany. Dlatego warto na samym wstępie starannie przemyśleć strategię ochrony pomysłu będącego podwaliną start-upu, biorąc pod uwagę nie tylko patenty, ale też znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawo autorskie. Dzięki temu nowa firma ma większe szanse na znalezienie inwestorów, którzy zwracają baczną uwagę na to, czy rozwiązania są odpowiednio chronione – mówi Gabriela Małecka, dyrektor Fundacji JWP Pomysł Patent Zysk. – Bardzo cieszymy się, że nasza fundacja, której misją jest edukacja w zakresie własności przemysłowej, została partnerem konkursu. Zamierzamy wesprzeć uczestników konkursu szkoleniem na temat własności intelektualnej i przemysłowej, natomiast zwycięski start-up będzie mógł skorzystać w ramach nagrody z doradztwa Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych firm z terenu całego województwa o atrakcyjnym lub unikalnym modelu biznesowym, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami (produktami bądź usługami). – Zależy nam szczególnie na małych firmach, które funkcjonują stosunkowo krótko na rynku, ale które mają świetne pomysły, wykorzystują nowe technologie – po to, aby ich pomysł wdrożyć, a także, by mogły z nich korzystać też te większe firmy. Coraz częściej duże przedsiębiorstwa ukierunkowują swoje działania na współpracę ze start-upami, dostrzegając w nich potencjał innowacyjny, którego nie są w stanie wygenerować we własnych strukturach – wyjaśnia Aleksandra Szwed zastępca dyrektora departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich w urzędzie marszałkowskim.

W rankingu The European Digital City Index – brytyjskiej organizacji zajmującej się badaniem warunków rozwoju start-upów – pojawiają się tylko dwa polskie miasta – Warszawa i Kraków. Stolica Polski plasuje się na 38. miejscu wśród 60 europejskich miast wskazanych jako sprzyjających tworzeniu się tego typu przedsiębiorczości. W raporcie Polskie Startupy. Raport 2017 w opisie Mazowsza region pozostaje „białą plamą”, choć wskazywane są w nim również płockie inicjatywy. Ze Strategii rozwoju województwa mazowieckiego wynika, że potencjał mają też inne niż stolica miasta – szczególnie Płock i Radom. – Wydaje nam się, że start-upy mają w tej chwili olbrzymią zdolność tworzenia innowacji i dużo łatwiej nawiązują współpracę z naukowcami To są młode firmy, które teraz potrzebują wsparcia i zależy nam, aby były to firmy z całego naszego regionu. Oczywiście naturalnym miejscem powstawania takich pomysłów zawsze jest metropolia – siłą rzeczy na Mazowszu jest to Warszawa i okolice, bo właśnie tutaj mamy największe skupisko wyższych uczelni i młodych, kreatywnych osób. Nie możemy jednak zapominać, że w naszym regionie jest mnóstwo „perełek”. Konkurs jest po to, żebyśmy dostrzegli potencjał pomysłów nowo powstałych firm, tych również spoza Warszawy. Tym konkursem dajemy szansę firmom z regionu, żeby mogły zaistnieć, zapewniamy im wsparcie nie tylko finansowe, ale też promocyjne i wynikające z doświadczenia partnerów konkursu – dodaje Aleksandra Szwed.

Partnerami konkursu są: Orange Polska SA, Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk, Kancelaria JWP Rzecznicy patentowi Dorota Rzążewska sp.k., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Urząd m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 marca 2018 r. Regulamin i zasady oceniania dostępne są na stronie: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza.html


Samorząd województwa tworzy silny ekosystem do rozwoju start-upów

Pomocna może być Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. oraz określenie inteligentnej specjalizacji.

Aby zapewnić prawidłowe wsparcie ze strony Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) wspierających przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samorząd województwa uruchomił system akredytacji mazowieckich IOB. Zapewnia to MŚP dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. System określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy. Poza tym samorząd zainicjował Forum IOB – skupiające przedstawicieli IOB działających na Mazowszu. Cykliczne spotkania pozwalają na wspólne wypracowywanie rozwiązań dotyczących rozwoju innowacyjności na Mazowszu.

Poza tym zarząd województwa przyznaje dotacje unijne w ramach RPO WM 2014-2020 na sferę badawczo-rozwojową – tylko w tym roku ogłoszone będą cztery konkursy na kwotę ponad 96 mln zł, z których część będzie dotyczyć m.in. małych projektów badawczych czy procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Mazowieccy przedsiębiorcy mogą też liczyć na dofinansowanie rozwoju innowacyjnego potencjału swoich firm. Ogólnie alokacja przewidziana dla nich wynosi ponad 180 mln euro, z czego największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dotyczące środków na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. W drugiej połowie tego roku odbędzie się unijny konkurs na bony na doradztwo (ogólnie do rozdysponowania w konkursie będzie 8,6 mln zł).