Nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki: 10 -18 października

Nowenna przed wspomnieniem bł. księdza Jerzego Popiełuszki, które przypada 19 października. Teksty oprac. o. Gabriel Bartoszewski OFMCap., Pauliści 2010. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nowenna do bł. Jerzego Popieluszki 

Modlitwa wstępna

Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi Męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, abym owocnie odprawił i przeżył tę nowennę, którą rozpoczynam za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego.
Błogosławiony Jerzy, ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego oraz Jezusa Chrystusa naszego Odkupiciela, abym dostąpił łaski, o którą proszę.

DZIEŃ PIERWSZY

Duch Święty

Błogosławiony Jerzy nauczał: W dniu Zesłania Ducha Świętego zostało zawarte nowe przymierze przez Jezusa z Nowym Ludem Bożym, z Kościołem. Zostało ono wysłużone przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.
Duch Święty pozostaje naszym Rzecznikiem i Obrońcą. Dlatego razem z błogosławionym Jerzym modlę się do Ducha Pocieszyciela o siłę do walki z narastającymi przeciwnościami. Błogosławiony Jerzy, uproś mi u Ducha Świętego łaskę, o którą proszę… oraz abym wzrastał w miłości i pozostał wiernym synem Kościoła.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ DRUGI

Kościół

Błogosławiony Jerzy dzielił się swoimi kapłańskimi przeżyciami:
Matką dla nas jest Kościół Chrystusowy. Spotkania z Nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła dbałość o to, byśmy byli wartościową solą życia, które, czy chcemy tego, czy nie chcemy, prowadzi do spotkania w Bogu.
Boże i Ojcze, przed Kościołem trzeciego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wezwań współczesnego świata. Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom żyć w duchu prawdy, dobra i miłości. Błogosławiony Jerzy, który całym sercem miłowałeś Kościół jako Matkę, uproś mi łaskę… o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ TRZECI

Ewangelia

Największą siłą Ewangelii – jak uczy błogosławiony Jerzy — jest zawarty w niej osobisty przykład Chrystusa, który głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który chce naśladować Jezusa Chrystusa i niczego nie udaje.
Właśnie Jezus czyni jakby przestrzeń, w której możemy zdobyć się na przyjęcie Bożego Słowa, Bożej zachęty do czynienia dobra i unikania zła. Żyć Ewangelią to przede wszystkim przyjąć tajemnicę Bożej prawdy. Błogosławiony Jerzy, męczenniku, który budowałeś prawdziwie ewangeliczną wspólnotę wiernych i tak wiele wycierpiałeś, wyjednaj mi u Pana łaskę… o którą wytrwale proszę, spraw, bym pozostał wierny Chrystusowi.

Ojcze nasi… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami!

DZIEŃ CZWARTY

Cierpienie

Błogosławiony Jerzy uczył: Chrystus umiera na krzyżu za całą ludzkość, pokonuje śmierć i otwiera drogę do zmartwychwstania. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzać do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeśli łączymy je z Chrystusem.
Boże, za wstawiennictwem błogosławionego Jerzego, daj mi siłę ducha, bym cierpliwie znosił doświadczenia życia, które każdego dnia mnie spotykają. Jezus wypala do szczętu nasze słabości, jak wypalił męczeńską łaską życie księdza Jerzego Popiełuszki, którego Kościół ukazał w chwale ołtarzy.
Błogosławiony Jerzy, proszę cię o wyjednanie mi łaski… i pomoc, bym mógł naśladować twoją wierność Chrystusowi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ PIĄTY

Prawda

Błogosławiony Jerzy uczył: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa Bogu na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć.
Błogosławiony Jerzy, sługo Chrystusa, ty w nauczaniu wskazywałeś, że On jest Prawdą i wytrwale nawoływałeś ludzi do życia w prawdzie, a ukazywałeś niebezpieczeństwa fałszu i kłamstwa. Módl się za mną, gdy błagam o łaskę… oraz abym na co dzień żył w prawdzie i by moje codzienne życie było przepojone miłością.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwata Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ SZÓSTY

Przebaczenie

Kościół – podkreślał błogosławiony Jerzy – otrzymał od Chrystusa władzę leczenia „chorób grzechu” poprzez sakrament pokuty (…), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać na nowo przyjaźń między nami a Bogiem.
Boże, niech więc ogarnia nas światło Twojej łaski, abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości. Panie, spraw, byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Wpatrzony w przykład twojej kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Jerzy, proszę cię o wstawiennictwo w mojej intencji… którą ci przedkładam, oraz abym szedł przez życie drogą przebaczenia.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ SIÓDMY

Solidarność

Błogosławiony Jerzy uczył: Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To (…) nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei – z Bogiem.
Boże, spraw, abyśmy byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać w sobie lęk i odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę w Chrystusie. Błogosławiony Jerzy, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością przyznawać się do tego, co słuszne i prawdziwe, oraz uproś mi łaskę… o którą z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ ÓSMY

Męczeństwo

Błogosławiony Jerzy nauczał: Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła. (…) Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych.
Boże, krwawa ofiara Księdza Popiełuszki to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do Chrystusa. Błogosławiony Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły się wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ludzi. Uproś nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu miłości, a mnie wyjednaj łaskę… której tak bardzo pragnę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Maryja

Błogosławiony Jerzy modlił się: Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni swemu sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem.
Boże, spraw, byśmy byli w pełni świadomi, że życie doczesne trzeba przeżyć dobrze, bo mamy tylko jedno. Błogosławiony Jerzy, uproś nam u Matki Najświętszej, Królowej Męczenników, łaskę, byśmy trwając w dobrym, mogli zachować godność dzieci Bożych. Wyjednaj mi łaskę… o którą tak bardzo proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo.,, Chwała Ojcu…
Błogosławiony Jerzy – módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie nowenny

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w życiu i śmierci błogosławionego Jerzego. Dziękuję Ci za łaskę przeżycia tej nowenny i za łaski otrzymane dla dobra mej duszy. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naszego życia, naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Teksty oprac. o. Gabriel Bartoszewski OFMCap., Pauliści 2010.
Za: https://kspopieluszko.blogspot.com/