Nowe władze samorządowe na Mazowszu

Na I posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji wybrano nowe prezydium sejmiku oraz zarząd województwa. Przewodniczącym sejmiku został Ludwik Rakowski KO (Platforma Obywatelska i Nowoczesna), wiceprzewodniczącymi – Tomasz Kucharski (KO), Mirosław Orliński (PSL) i Marcin Podsędek (KO). Na czele zarządu województwa ponownie stanął Adam Struzik.

Radni województwa mazowieckiego VI kadencji

Koalicję Obywatelską (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) w sejmiku województwa reprezentować będą: Katarzyna Bornowska, Helena Cichocka, Piotr Kandyba, Urszula Kierzkowska, Tomasz Kucharski, Elżbieta Lanc, Maciej Lasek, Wioletta Paprocka-Ślusarska, Marcin Podsędek, Wiesław Raboszuk, Rafał Rajkowski, Ludwik Rakowski, Krzysztof Skolimowski, Krzysztof Strzałkowski, Tomasz Śmietanka, Bartosz Wiśniakowski, Jadwiga Zakrzewska oraz Izabela Ziątek.

Radnymi województwa VI kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego są: Mirosław Augustyniak, Paweł Obermeyer, Mirosław Adam Orliński, Janina Ewa Orzełowska, Leszek Przybytniak, Adam Struzik, Konrad Wojnarowski i Bożena Żelazowska.

Klub Prawa i Sprawiedliwości tworzą: Joanna Bala, Ewa Białecka, Andrzej Bittel, Artur Czapliński, Łukasz Gołębiowski, Michał Góras, Agnieszka Górska, Maciej Górski, Marcin Grabowski, Michał Grodzki, Radosław Fogiel, Dominika Figurska, Jakub Kowalski, Witold Kołodziejski, Wojciech Kudelski, Katarzyna Lubiak, Mirosław Milewski, Damian Olszewski, Michał Prószyński, Rafał Romanowski, Stefan Traczyk, Wojciech Zabłocki, Tomasz Zdzikot i Krzysztof Żochowski.

Radnym sejmiku z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców został Konrad Rytel.

Spośród 51 nowo wybranych radnych sejmiku 23 sprawowało tę funkcję w poprzedniej kadencji, 28 debiutuje w tej roli.

Prezydium sejmiku

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego będzie Ludwik Rakowski (KO) – radny województwa III, IV i V kadencji, przewodniczący sejmiku IV i V kadencji, burmistrz dzielnicy Wilanów m.st Warszawy. Radni wybrali również trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi Tomasz Antoni Kucharski (KO) – radny województwa III–V kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku, burmistrz dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy; Mirosław Adam Orliński (PSL) – radny województwa IV i V kadencji, prawnik, doktorant prawa konstytucyjnego UW, a także Marcin Podsędek (KO) – radny Sochaczewa VI i VII kadencji, pracownik Kancelarii Sejmu RP.

Zarząd województwa mazowieckiego

Marszałkiem został ponownie Adam Struzik (PSL) – radny województwa I–V kadencji, od 2001 r. marszałek województwa, senator (1991–2001), marszałek Senatu RP (1993–1997). Wicemarszałkami zostali: Wiesław Raboszuk (KO) – radny województwa V kadencji, członek zarządu województwa mazowieckiego (2011–2014), od 2014 r. wicemarszałek, a także Rafał Rajkowski (KO) – radny województwa V kadencji, wiceprezydent Radomia (2014–2015), od 2015 r. członek zarządu województwa mazowieckiego. Na członków zarządu wybrano Elżbietę Lanc (KO) – radną województwa II–V kadencji, starostę węgrowskiego (1998–2001), od 2014 r. członka zarządu województwa mazowieckiego i Janinę Ewę Orzełowską (PSL) – radną województwa IV i V kadencji, członka zarządu województwa (2010–2014), wicemarszałek (2014–2018).

– Serdecznie dziękuję za wyrażone poparcie. To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Wierzę, że wspólnymi siłami nadal będziemy budować nowoczesne i innowacyjne Mazowsze. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, tym którzy jeszcze wątpią, obiecuję że postaram się pracować w taki sposób, żeby rozwiane zostały wszelkie wątpliwości – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

– Chciałbym również podziękować wyborcom, którzy obdarzyli mnie olbrzymim zaufaniem. Traktuję to – i to chciałbym wyraźnie podkreślić – jako wielkie zobowiązanie wobec Mazowsza i jego mieszkańców. Zobowiązanie wobec przyszłości naszego pięknego i silnego regionu. Województwa, które jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie. Jest także liderem innowacyjności i miejscem, z którym swoją przyszłość chce wiązać wielu Polaków, ale i inwestorów – mówił Adam Struzik.

– Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się właśnie kadencja będzie dobrym czasem dla Mazowsza. Przez ostatnie lata wspólnie z naszymi partnerami z PO, dążyliśmy do wzmacniania Mazowsza, do takiego stymulowania jego rozwoju, aby było regionem dużych możliwości, ale i dobrego, godnego życia jego mieszkańców. Dlatego z dużą determinacją i konsekwencją wspieraliśmy lokalne wspólnoty w ich przedsięwzięciach. Priorytetem dla nas była i będzie nadal konstruktywna współpraca i relacje oparte na partnerstwie. Nadal będziemy otwarci na potrzeby mazowieckich gmin, powiatów i miast. Bo dobry samorząd to taki, który jest blisko ludzi i dostosowuje swoje działania do ich potrzeb. Dobry samorząd to również taki, który potrafi współpracować niezależnie od barw politycznych. Nowa droga, most czy oddział pediatryczny nie mają barw politycznych. To zadania, które trzeba realizować dla dobra wspólnego. A ono dla każdego odpowiedzialnego samorządowca powinno być priorytetem. Nie ma również silnego samorządu bez wartości, które powinny być fundamentem wszelkich decyzji i działań. Dla mnie zawsze priorytetem były i będą wartości takie jak patriotyzm, demokracja, pomocniczość, czyli subsydiarność i wrażliwość społeczna. Polityka także ta regionalna, pozbawiona takiego fundamentu, nie może być trwała ani prawdziwie bliska ludziom – podkreślił marszałek.

– Sukcesy poprzednich kadencji, ale i zaufanie, jakim obdarzyli nas mieszkańcy Mazowsza, będą mobilizować nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej mazowieckiej wspólnoty. Kolejnych 5 lat to dla nas czas wielu ambitnych wyzwań. Już dziś przedstawiamy nasze zobowiązanie społeczne na tę kadencję. Jestem głęboko przekonany, że będzie to czas dalszego rozkwitu Mazowsza, zrównoważonego rozwoju w myśl zasady pomocniczości i solidarności. Naszym priorytetem w dalszym ciągu będą inwestycje. To one są bowiem kluczowe dla mieszkańców i rozwoju regionu. W ciągu kolejnych 5 lat wydatki na nie będą stanowiły średnio ok. 25 proc. każdego budżetu. W sumie będzie to aż 4,5 mld zł. Oprócz środków własnych będziemy też aktywnie pozyskiwać środki z programów operacyjnych. Będziemy również kontynuować programy rozwojowe dla gmin i powiatów. W dalszym ciągu będziemy także zabiegać o sprawiedliwą wpłatę do budżetu państwa czyli tzw. janosikowe – zapowiedział marszałek Adam Struzik.

Poparcie dla zarządu

Zgodnie z art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa, kluby radnych zobowiązane są do złożenia na ręce przewodniczącego sejmiku oświadczenia o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poparcia dla zarządu województwa. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformowały, w złożonych oświadczeniach, o udzieleniu poparcia nowo wybranemu zarządowi. Natomiast Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości odmówił udzielenia zarządowi takiego poparcia. Ma to istotne znaczenie w dalszej pracy sejmiku, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami przewodniczącym Komisji Rewizyjnej będzie radny reprezentujący największy klub, który odmówił udzielenia poparcia zarządowi.

Samorząd Województwa Mazowieckiego