Niepokalanów: spotkanie z cyklu „Oddaj się Maryi” – sobota, 1 czerwca

W Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu NMP: Oddaj się Maryi.

W sobotę, 1 czerwca, podczas spotkanie Oddaj się Maryi, w szczególny sposób oddamy Niepokalanemu Sercu NMP sprawy edukacji, a szczególnie młodzież i dzieci uczące się. Gościem specjalnym będzie Marek Kędziorek – promotor kultu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wygłosi on konferencję: Ksiądz Jerzy Popiełuszko – odważny świadek Prawdy.

9:30 w sali św. Bonawentury – konferencja przygotowująca do zawierzenia Maryi połączona ze świadectwami.

11:00 w bazylice – Msza św. z zawierzeniem siebie i wszelkich swoich spraw Matce Bożej, TRANSMITOWANA PRZEZ RADIO NIEPOKALANÓW. 

Po Eucharystii nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej (MI).

Około 13:00 możliwość ciepłego posiłku na placu z tyłu bazyliki. W tym dniu będzie w Niepokalanowie ekspozycja wystawy o Księdzu Popiełuszce.

Na spotkaniu będzie można zaopatrzyć się w akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi siebie, rodziny, firmy, parafii i władz samorządowych, Cudowne Medaliki, Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, płyty MP3: Wielkie Zawierzenia NSM 2017 i 2018, oraz Sympozjum Magia – cała prawda, film Świadectwo Wiesławy Marii, książkę Cuda św. Maksymiliana oraz inne publikacje.

Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału osobiście, jest możliwość nadesłania swoich intencji do zawierzenia Maryi mailowo: zawierzenieintencje@gmail.com. Te intencje zostaną wydrukowane i złożone w koszyku przed ołtarzem. Wszystkie sprawy oddane Maryi są dołączone do intencji mszalnej odprawianej w czasie zawierzenia oraz do codziennej Mszy św. zbiorowej odprawianej w kaplicy klasztornej o 6:40.

Tradycyjnie spotkanie jest poprzedzone czuwaniem modlitewnym. O godz. 19:00 zostanie wystawiony Najśw. Sakrament i odmówione zostaną dwie część Różańca: światła i bolesną z rozważaniami. O 21:00 błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, apel maryjny i Eucharystia. Od 22:00 adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy w kaplicy adoracyjnej w bazylice. O 6:00 ponownie się spotykamy w kaplicy św. Maksymiliana na śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i części chwalebnej Różańca świętego.

Noclegi i posiłki zamawiamy indywidualnie w domu rekolekcyjnym (tel. 46 86 42 161 lub mail: niepokalanow5@gmail.com).

Zapraszamy. Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.niepokalanow.pl

Fot. Paulina Wysocka/RN