Niepokalanów: Spotkanie z Abba Guy Pages z Bazyliki Sacre-Coeur w Paryżu, 3 maja

3 maja w Niepokalanowie Guy Pages z Bazyliki Sacre-Coeur w Paryżu w Polsce wygłosi konferencje na temat islamu, jak się sam przedstawia, jak widzi go rozum i jak postrzega go wiara katolicka.

W maju 2023 r. o. Guy Pages będzie gościł w Polsce na zaproszenie franciszkanów z Niepokalanowa.

Abba Guy Pages ur. 1958, kapłan diec. paryskiej, badacz i krytyk islamu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 r., w 2003 r. przez rok był duszpasterzem w islamskiej Republice Dżibuti, w ramach misji prowadzonej przez francuski ordynariat polowy. Po powrocie do Francji zajął się popularyzacją wiedzy o islamie. Autor licznych publikacji. Na język polski przetłumaczono jego książkę Prawdziwe oblicze islamu, wydane w 2020 r. przez wydawnictwo AA (Książka Prawdziwe oblicze islamu otrzymała Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021 w kategorii „Książka Autora Zagranicznego. )

3 maja w sali św. Bonawentury w Niepokalanowie o. Guy Pages wygłosi trzy konferencje nt. Islam w trzech perspektywach, jak się sam przedstawia, jak widzi go rozum i jak postrzega go wiara katolicka.

Konferencja na temat islamu

Program spotkania:
10:00 Msza św. w bazylice
11:30 Konferencja: Islam – jak się sam przedstawia
13:00 Obiad
14:00 Konferencja: Islam – jak widzi go rozum
16:00 Konferencja: Islam – jak widzi go wiara katolicka

Po każdej konferencji możliwość zadawania pytań. W czasie spotkania będzie możliwość zakupu książki o. Guy Pages, Prawdziwe oblicze islamu. W przerwach będzie możliwość uzyskania autografu autora. Wstęp wolny dla wszystkich. Dla pokrycia kosztów organizacyjnych przy wejściu na salę będą zbierane ofiary.

UWAGA! Osoby pragnące skorzystać z noclegu lub posiłków prosimy o dokonanie rezerwacji w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie ( e-mail: dom.pielgrzyma@niepokalanow.pl, tel. +48 572 308 967).

Dziennikarzy i przedstawicieli mediów prosimy o wcześniejsze zgłoszenia swojej obecności celem uzyskania akredytacji (poczta@niepokalanow.pl).

Zobacz także: 4-7 maja o. Guy Pages poprowadzi rekolekcje w Niepokalanowie: Stańcie się doskonali, jak doskonały jest Bóg.

Ksiądz Guy Pages z mocą słowa właściwą prorokom piętnuje mielizny i słabości obecnej zachodniej uległości wobec islamu. Książka, będąca owocem jego wieloletnich badań, poszukuje prawdy o złożonej rzeczywistości islamu, często zupełnie nieznanej Europejczykom.

To obszerne dzieło, napisane w popularnej formie pytań i odpowiedzi, pozwala zorientować się w meandrach islamskiej religii, kultury i obyczajowości – bez przemilczeń, stereotypów i ulegania mitom politycznej poprawności. Lektura książki pozwoli czytelnikom nieznającym islamu uniknąć szkodliwych nieporozumień i złudzeń oraz lepiej zdać sobie sprawę z różnic kulturowych i mentalnych, które bywają zarzewiem konfliktów z silnymi i coraz liczniejszymi społecznościami muzułmańskimi w Europie.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa AA.