Niepokalanów: Rekolekcje dla osób w depresji

Zapraszamy do uczestnictwa w Rekolekcjach Pomocy Duchowej osoby będące w kryzysie wiary, w niemocy duchowej, w różnych uzależnieniach i nałogach, w depresji itp. Czas rekolekcji jest SPOTKANIEM Z JEZUSEM CHRYSTUSEM MOIM PANEM, który kocha, uzdrawia, leczy, przebacza…. Czas jest wypełniony Słowem Bożym, liturgią z oprawą muzyczną i śpiewem, modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, modlitwą wstawienniczą. Czas, który jest dla wszystkich spotkaniem w przyjaźni i otwieraniem się na Boga, na innych i na SIEBIE SAMEGO, z możliwością rozmów i spowiedzi u kapłanów prowadzących rekolekcje oraz spotkaniem z katolickim psychologiem.

Rekolekcje odbędą się w dniach 29-31 października 2021
Rezerwacja: e-mail: pomocduchowa@niepokalanow.pl, tel. 48 46 864 22 53

Więcej informacji TUTAJ