Niepokalanów: IV Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz Grup i Wspólnot Modlących się za Kapłanów – 24 kwietnia

Z racji 103. rocznicy święceń kapłańskich św. Maksymiliana M. Kolbego spotkamy się po raz czwarty w Niepokalanowie, aby dziękować Bogu za sakrament kapłaństwa oraz prosić o nowe powołania. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku w Niepokalanowie. 

Rok obecny jest duchowym przygotowaniem się do stulecia „Rycerza Niepokalanej”. W styczniu 1922 r. w Krakowie św. Maksymilian zainicjował wydawanie miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Nakład szybko wzrastał, aż osiągnął w grudniu 1938 r. liczbę 1 mln. egz.

Gościem specjalnym Spotkania będzie o. Piotr Cuber – franciszkanin z Krakowa.

Ojcowie Franciszkanie zapraszają wszystkich wiernych, przedstawicieli grup i wspólnot modlących się za kapłanów.

Na spotkaniu będzie można nabyć blankiety do zakładania nowych Margaretek, broszurę Apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka, akty zawierzenia, Cudowne Medaliki, inne materiały związane z oddaniem się Maryi, będzie można zaprenumerować „Rycerza Niepokalanej” oraz nabyć nowości wydawnicze.

Zgłoszenia, noclegi, szczegółowy program spotkania dostępne TUTAJ