NIEPOKALANÓW: FINAŁ XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

Poczuj radość Ewangelii! To hasło XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego tegoroczny finał odbywa się 19 maja 2021 (część pisemna online) i 31 maja 2021 (część ustna stacjonarnie) dla 7 finalistów w Niepokalanowie.

Do tej pory w Konkursie wzięło udział 500 000 uczestników z 1500 szkół ponadpodstawowych. To liczba imponująca, bo prawie tylu mieszkańców liczy Poznań, piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce.

Konkurs, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zyskał uznanie w Watykanie. Ojciec Święty życzył wszystkim biorącym w nim udział ,,zapału natchnionych Autorów, którzy w przesłaniu Biblii pragnęli doświadczyć bliskości Boga. Niech osobisty kontakt ze Słowem Bożym będzie dla Uczestników Konkursu zachętą do dzielenia się Biblią z innymi osobami, by ukazywać im zawartą w niej moc i nadzieję. (…) Aby codzienna lektura Ksiąg natchnionych, zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia go do swego domu i życia Nim na co dzień.” (Watykan 22 stycznia, 2021r.)

Zakres tematyczny XXV Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, obejmuje Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana.

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.

Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Przez ponad 20 lat konkurs biblijny uformował wiele osób, które swoje życie oparły na Ewangelii.

Honorowy patronat nad XXV Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej objęło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.