Niepokalanów: 7 maja – uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

7 maja w Niepokalanowie jest  obchodzona uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Taki tytuł nosi bazylika (od 2004 r. sanktuarium) w Niepokalanowie.

Św. Maksymilian uważał, że Wszechpośrednictwo Niepokalanej stanowi podstawę i sens działalności Niepokalanowów.

Od samego początku w Niepokalanowie obchodzono dzień liturgicznego wspomnienia NMP Pośredniczki Wszystkich Łask (31 maja) jako uroczystość. Z czasem, być może po reformie kalendarza, święto to zanikło zupełnie.

Kościół klasztorny w Niepokalanowie został konsekrowany przez bp. Wacława Majewskiego 3 października 1954 r. pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Jan Paweł II pismem z 30 kwietnia 1980 r. nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej, potwierdzając zarazem jej wezwanie jako NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Natomiast kard. Józef Glemp, prymas Polski, dekretem z 25 marca 2004 r., podniósł świątynię do rangi sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

Klasztor niepokalanowski podjął starania o przywrócenie zaniechanej uroczystości w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi na prośby z Polski, o. Maurizio Di Paolo, prokurator generalny, przysłał pismo, w którym stwierdza, że: „bez cienia wątpliwości wspomnienie liturgiczne NMP Wszechpośredniczki Łask może być celebrowane w stopniu uroczystości zarówno w bazylice, jak i w klasztorze.”

Drodzy Przyjaciele Niepokalanowa i Matki Bożej, z wielką radością dzielimy się z Wami wiadomością o przywróceniu w bazylice uroczystości Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

Obecnie, w Kalendarzu Liturgicznym Zakonów Franciszkańskich w Polsce zatwierdzonym 2009 r., wspomnienie Pośredniczki Wszystkich Łask wyznaczone jest na dzień 7 maja. Po wielu latach przerwy na nowo będziemy sławić Boga, który w swej dobroci postanowił, że to właśnie przez ręce Niepokalanej „wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają”, jak podkreślał św. Maksymilian.

Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości, a tych, którzy nie mogą przybyć osobiście, zapraszamy do łączności duchowej z Niepokalanowem i za pomocą transmisji na żywo w dniu 7 maja 2022, abyśmy razem uwielbiali Boga i wypraszali liczne łaski przez Maryję.

Franciszkanie z Niepokalanowa

Za: niepokalanow.pl