Tydzień Biblijny: Najlepszy współcześnie katolicki komentarz do Pisma Świętego – dostępny w języku polskim!

“Nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy! – Benedykt XVI

W trwającym tygodniu biblijnym (18-24 kwietnia) przypominamy – nakładem Wydawnictwa Apostolicum wydana została w języku polskim „BIBLIA NAWARSKA” –  przez wielu uważana za najlepszy dostępny współcześnie katolicki komentarz do Pisma Świętego!

To jedyna Biblia z tak obszernym komentarzem obejmującym 2000 lat tradycji. Zawiera wyjaśnienia ojców Kościoła, Papieży i świętych (także polskich, m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustyny i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego). Opiera się na dokumentach Kościoła.

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, napisał we wstępie do Biblii Nawarskiej, że komentarze w niej zawarte „stanowią znakomitą pomoc w owocnej lekturze Pisma Świętego i ułatwiają odpowiedź na najgłębsze pytania egzystencjalne”.

Nazwa „Biblia Nawarska” pochodzi od Uniwersytetu w Nawarze (Hiszpania). Tam opracowano komentarze do Biblii na polecenie św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Prace trwały ponad 30 lat. Biblia w szybkim czasie stała się bestsellerem na całym świecie i została przetłumaczona na kilka języków.

W polskim wydaniu Biblii Nawarskiej tekst Pisma Świętego jest ten sam, który słyszymy w kościele podczas liturgii Mszy św., czyli V wydanie Biblii Tysiąclecia. Obszerne komentarze pomagają go lepiej zrozumieć. Są napisane prostym językiem. Mają charakter duchowy i praktyczny. To wielka pomoc także w modlitewnym czytaniu Pisma Świętego.

Lekturę Biblii Nawarskiej poleca m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski.  Wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na łamach Tygodnika „Idziemy” pisał: „Na szczególne podkreślenie zasługuje częste odwoływanie się do pism Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich oraz do wielowiekowej tradycji objaśniania ksiąg świętych usankcjonowanej w wypowiedziach i dokumentach Magisterium Kościoła. To ważna zaleta w czasach, gdy rozplenia się relatywizm i subiektywizm, prowadzący do przekonania, że prawdę znają tylko ci, którzy ją podważają i z niej rezygnują. Prawdziwie katoliccy odbiorcy Biblii muszą mieć pewność, że nie poruszają się po omacku ani nie zdają się na łaskę i niełaskę nowinkarzy, lecz przyjmują pomoc okazywaną przez wiarygodnych przewodników wiary, którym mogą zaufać”.

Opracowane na podstawie: https://www.apostolicum.pl/; http://idziemy.pl/