Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani!

Aż 48 nauczycieli odebrało dziś z rąk Elżbiety Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł.

Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zwraca uwagę na duże zaangażowanie nagrodzonych nauczycieli w pracę z uczniami. – Pasja, zaangażowanie, poczucie misji – to cechy charakteryzujące prawdziwego pedagoga. Bez nich nie może być mowy o rzetelnym i efektywnym uczeniu dzieci i młodzieży, tym bardziej jeśli chodzi o wyjątkowo uzdolnionych uczniów, którzy potrzebują szczególnego oraz indywidualnego podejścia. O naszych laureatach nagrodzonych w tegorocznym konkursie realizowanym przez samorząd Mazowsza, mogę z dumą powiedzieć, że to fantastyczni, oddani nauczyciele i wspaniali ludzie. Dzielą się ze swoimi podopiecznymi, nie tylko wiedzą oraz doświadczeniem, ale bardzo często poświęcają także swój czas prywatny.

Celem organizowanego od 2017 roku przez samorząd Mazowsza konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023” jest wyłonienie najlepszych nauczycieli-opiekunów, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII oraz liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, którzy są wyjątkowo uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła 48 laureatów z całego Mazowsza. W tym roku laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 4 tys. zł.

Fot. Michał Słaby

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego