Na najaktywniejsze sołectwo i liderki wiejskie na Mazowszu czekamy do 26 czerwca

Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminów konkursów na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” i „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską”. Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca br. Pula nagród w każdym z konkursów to aż 30 tys. zł.

 

Najaktywniejsze sołectwa

Chcemy wyróżnić i nagrodzić sołectwa, które codziennie dbają o swoje małe wspólnoty. Co roku przekonujemy się, jak wielką rolę pełnią w życiu mieszkańców. Zawdzięczamy im nie tylko realizację ciekawych projektów czy organizację wydarzeń integrujących mieszkańców, ale także szerzenie lokalnych
i regionalnych tradycji. Warto pochwalić się tymi osiągnięciami, dlatego zachęcam do wzięcia udziału
w konkursie
– podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Do konkursu każda gmina z Mazowsza może zgłosić tylko jedno sołectwo. Osiągnięcia, wydarzenia i inicjatywy, zrealizowane inwestycje, które rozwinęły sołectwo, należy przedstawić w formie dokumentów: tekstów w kronice, sprawozdań, relacji w mediach czy zdjęć.

 

W puli nagród jest 30 tys. zł. Za pierwsze miejsce sołectwo może otrzymać do 10 tys. zł, za drugie – do 7,5 tys. zł, za trzecie do 5 tys. zł, natomiast wyróżnienie to kwota do 1 tys. zł. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do pięciu stopni.

 

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres rolnictwo@mazovia.pl, a także pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mazowieckie.ksow.pl

 

Najaktywniejsza liderka wiejska

– Kobiety coraz częściej i chętniej angażują się w życie społeczne swoich małych ojczyzn. Poprzez ten konkurs chcemy nagrodzić ich zaangażowanie, pracę i wkład w rozwój lokalnych wspólnot – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Przy okazji warto nadmienić, że spośród 40 tys. sołtysów w naszym kraju, połowa to kobiety – dodaje marszałek.

 

Konkurs adresowany jest do liderek społeczności wiejskiej – działaczek lokalnych, członkiń kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania itp. Warunkami koniecznymi do udziału w konkursie są zamieszkanie i działalność na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

 

Na laureatki czekają nagrody pieniężne i rzeczowe:

 

I nagroda – do 7,5 tys. zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

 

II nagroda – do 5 tys. zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

 

III nagroda – do 2,5 tys. zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

 

Wyróżnienia – nagrody rzeczowe do 750 zł netto.

 

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres rolnictwo@mazovia.pl, a także pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mazowieckie.ksow.pl

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego