Na Mazowszu przeważają kobiety!

W Polsce 8 marca tradycyjnie obchodzimy Święto Kobiet. Na Mazowszu mieszka ich ponad 2,8 mln, co stanowi 52,1 procent wszystkich mieszkańców. Na 100 mężczyzn przypada aż 109 pań. Mazowszanki żyją średnio o 8 lat dłużej od panów, a największą grupę stanowią te w wieku 35-39 lat. Są lepiej wykształcone od mężczyzn i coraz więcej jest ich także w samorządach. Co drugi sołtys jest sołtyską.

W województwie Mazowieckim mieszka ponad 2,8 mln kobiet, co stanowi 52,1 procent mieszkańców naszego regionu. Tym samym na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet, a w samej Warszawie nawet więcej. Największą grupę stanowią kobiety w wieku 35-39 lat, które żyją średnio o 8 lat dłużej niż mężczyźni. Statystyki pokazują również, że kobiety o wiele częściej niż mężczyźni kończą studia na wyższych uczelniach. Wśród absolwentów z wyższym wykształceniem jest w województwie blisko 61 procent absolwentek. W gronie doktorantów to również panie stanowią większość.

Marszałek Adam Struzik docenia aktywność kobiet i ich wkład w rozwój regionu. – Coraz więcej pań odnosi sukcesy w samorządzie, biznesie czy działalności społecznej. Nie byłoby sukcesu Mazowsza, gdyby nie przedsiębiorcze, silne, ale też wrażliwe społecznie kobiety. Każdego dnia udowadniają, że samorealizacja na różnych polach jest możliwa i staje się źródłem olbrzymiej satysfakcji – podkreśla.

14 kobiet w samorządzie Mazowsza

Kobiety coraz częściej i z większą otwartością wchodzą w świat polityki, dzięki czemu w organach stanowiących i wykonawczych samorządów stopniowo ich przybywa. Wśród 51 radnych województwa mazowieckiego jest 15 pań, a dwie z nich zasiadają w zarządzie województwa – Elżbieta Lanc(w zarządzie od 2014 r.) i Janina Ewa Orzełowska (w zarządzie od 2010 r.). Obie udowadniają, że współczesne kobiety potrafią być aktywne, pracować zawodowo, a jednocześnie dbać o domowe ognisko. – Kobiety coraz częściej i z większą otwartością wchodzą w świat polityki, co uważam za duży plus. Wbrew stereotypom często bywają silniejsze psychicznie od mężczyzn i lepiej radzą sobie ze stresem – podkreśla rosnącą rolę kobiet Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Większość mazowieckiego urzędu to kobiety

Kobiety stanowią blisko 70 proc. wszystkich pracowników urzędu marszałkowskiego i połowę kadry dyrektorskiej. 127 kobiet obejmuje stanowiska kierownicze. Są szefowymi departamentów i liderkami licznych społecznych inicjatyw funkcjonujących w samorządzie. Mazowszanki także coraz chętniej angażują się w inicjatywy społeczne. W dwóch ostatnich edycjach programu Budżet Obywatelski Mazowsza, realizowanego przez samorząd województwa, ponad 40 proc. projektów przygotowały kobiety i to one liczniej niż mężczyźni uczestniczą w głosowaniu na poszczególne z nich.

Co drugi sołtys jest sołtyską

Zaangażowanie w instytucje samorządu wiejskiego stanowiło domenę mężczyzn. Pomimo uzyskania praw wyborczych w 1918 r., aktywność kobiet w samorządzie wiejskim bądź gminnym należała do rzadkości. Po wyborach w 1990 r. odsetek kobiet w gminach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 r. był już niemal trzykrotnie większy i cały czas rośnie. Wynika to z obserwowanego na przestrzeni kilku dekad wzrostu kompetencji społecznych i kulturowych kobiet wiejskich,  często lepiej wykształconych niż mężczyźni, ale też zmieniających się ról społecznych kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Według danych GUS w 2020 r. na Mazowszu było 7285 sołtysów, z czego aż 3248 to kobiety, co stanowi niemal połowę! Panie udowadniają, że bardzo dobrze radzą sobie w tej roli. Są zaangażowane, przedsiębiorcze i energiczne.

Pań w samorządach przybywa

Rośnie liczba kobiet zasiadających na fotelach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie mazowieckim. Jednak wciąż jest ich tam bardzo mało, bo tylko jedna na dziesięć osób piastujących te stanowiska to kobieta. Tę funkcję na Mazowszu pełni obecnie 40 pań. Twierdzą one, że potrafią patrzeć szerzej na samorząd i pod tym kątem mogą mieć nad mężczyznami przewagę w zarządzaniu miastem czy gminą. Biorąc pod uwagę współczynnik feminizacji w samorządach wojewódzkich, województwo mazowieckie zajmuje ósme miejsce w Polsce. Łosicki i płoński to pod tym względem najbardziej sfeminizowane powiaty, a wśród miast znalazły się Ząbki, Wołomin, Kobyłka i Wyszogród. Wciąż niewiele jest kobiet w warszawskiej polityce – na 18 dzielnic rządzą tylko czterema. Joanna Potocka-Rak, starosta ciechanowski zaznacza, że w każdym środowisku zdominowanym przez mężczyzn, trzeba po prostu nauczyć się funkcjonować, ale przede wszystkim nie bać się zacząć działać. – Samorządy każdego szczebla potrzebują kobiet. Jesteśmy lepiej zorganizowane, niejednokrotnie lepiej przygotowane z doskonałym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, a mimo wszystko to mężczyźni mają więcej odwagi, by walczyć o siebie. Coraz więcej kobiet angażuje się w działalność społeczną, polityczną. Wszystkie Panie, które chcą coś zrobić serdecznie zachęcam do takiej aktywności.

Doceniamy aktywność kobiet

Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające mieszkanki miast i obszarów wiejskich. Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i lokalne grupy. Pielęgnują one regionalne tradycje i kulturę, aktywizują mieszkańców, edukują i rozwijają potencjał swoich miejscowości. Samorząd Mazowsza dostrzega, docenia i wspiera tę kobiecą aktywność poprzez programy wsparcia, organizację konkursów czy wydarzeń. W tym roku władze Mazowsza przeznaczyły 3 mln zł dla aktywnych gospodyń z terenów wiejskich. Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa podkreśla, że organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich są siłą sprawczą wielu ważnych przedsięwzięć. – Na mazowieckiej wsi nie brakuje kobiet energicznych i przedsiębiorczych. To kobiety, które nie boją się wyzwań i często realizują inicjatywy, których nie podjąłby się niejeden mężczyzna. Są w stanie zrobić wiele na rzecz swoich lokalnych społeczności. dodaje. Do przedstawicielek społeczności wiejskiej adresowany jest również konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”, a w konkursie Mazowiecka Lady D. nagradzane są kobiety z niepełnosprawnościami i te działające na rzecz osób niepełnosprawnych, których postawa może być wzorem do naśladowania.

Zdrowie Mazowszanek jest dla nas ważne

Mieszkanki naszego województwa mogą również liczyć na wsparcie w sferze zdrowia, np. dzięki programowi wczesnego wykrywania raka piersi, czy leczenia niepłodności metodą in vitro. Samorząd województwa od lat systematycznie inwestuje również środki w modernizacje oddziałów ginekologiczno-położniczych swoich placówek, aby zapewnić kobietom przyjazne i komfortowe warunki w szpitalach.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego