Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz fila Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – otwarte dla zwiedzających

Od 1 lutego można zobaczyć wystawy „Willmann encore. Męczeństwa apostołów” w filii Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy pl Bankowym oraz „Willmann. Opus minor” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dziekania. Na ekspozycjach zaprezentowano zarówno wielkie płótna „śląskiego Rembrandta”, które namalował dla kościoła opactwa cystersów w Lubiążu, ale również mniejsze obrazy, ryciny i rysunki.

Michael Leopold Willmann (1630 – 1706) to jeden z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej. Urodził się w Królewcu, ale przeszło pół wieku żył i tworzył na terenie Śląska, stąd nazywany jest “śląskim Rembrandtem”. Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

“Męczeństwa apostołów” w oddziale Mt 5,14

Wystawa w oddziale Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy pl. Bankowym prezentuje 18 wielkich płócien cyklu malarskiego „Willmann encore. Męczeństwa apostołów”, stworzonego pierwotnie do kościoła opactwa cystersów w Lubiążu. Cykl jest, który powstawał z przerwami prawie 40 lat – od 1661 do około 1700 roku, jest największym dokonaniem Willmanna w dziedzinie malarstwa sztalugowego. Jego tworzenie zaczynał młody trzydziestoletni twórca u progu artystycznej kariery, a kończył schorowany siedemdziesięcioletni starzec.

Płótna były przeznaczone do nawy głównej i prezbiterium cysterskiego kościoła w Lubiążu, który został zdewastowany w czasie wojny. Dlatego w 1950 roku obrazy przewieziono do Warszawy, aby umieścić je w odbudowywanych świątyniach stolicy.

Scalenie dzieł to kolejna próba zademonstrowania geniuszu Willmanna, którego – wraz z powrotem tych obrazów do licznych świątyń warszawskich – już nie będzie można w ten sposób podziwiać i przeżywać. Jak podkreślają organizatorzy wystawy, “przywrócenie w zbliżonej formie pierwotnego zamysłu prezentacji tego cyklu pozwala bowiem na wyjątkową demonstrację jego wymowy teologicznej”.

“W dziełach tych zawiera się i wielki talent ich twórcy, i szczególne poczucie religijności oraz zawierzenia, które całe życie towarzyszyło poczynaniom Willmanna. Stanowią one szczególną wartość dla sztuki baroku naszej części Europy i są wyjątkowo cenną spuścizną religijną i artystyczną” – czytamy w zaproszeniu na wystawę. >bilety

Willmann w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Na wystawie „Willmann. Opus minor” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprezentowano 30 mniejszych obrazów, 4 rysunki i 7 ryciny Willmanna oraz 12 rycin powstałych na podstawie dzieł “śląskiego Rembrandta”. Na ekspozycję składają się najważniejsze gatunki i wątki tematyczne twórczości artysty: malarstwo religijne, portret, pejzaż, tematyka mitologiczna.

Tematyka religijna to najważniejsza część twórczości Willmanna, obejmuje historię zbawienia, począwszy od sześciu dni stworzenia i obrazu Raju, poprzez wybrane sceny starotestamentalne, sceny z życia Chrystusa, rozległą tematykę hagiograficzną aż po Koronację Maryi.

“Sztuka Willmanna pozostaje niekwestionowanym zjawiskiem artystycznym, ale dzisiaj nabiera także innego, dodatkowego znaczenia. Demonstruje, że na przekór licznym przeciwnościom losu, człowiek może znaleźć w sobie wiarę, jej głębię i siłę do tego, aby dać odpór wszelkim nieszczęściom” – zauważają organizatorzy.

Za: https://archwwa.pl/