Modlitwa za osoby konsekrowane

W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy dziś w modlitwach o Tych Wszystkich, którzy usłyszeli powołanie zakonne i/lub kapłańskie.

„My zakonnicy mamy jeszcze jeden tytuł więcej, żeby Pana Boga kochać, niż ludzie poza klasztorem żyjący. Wszystkie łaski – jak stworzenie, odkupienie itp. – są dostatecznym powodem miłowania, ale my mamy jeszcze kochać za to, że nas Pan Bóg powołał do zakonu spośród milionów dusz. To jest tak wielka łaska, że jej nigdy nie zgłębimy. Mówi się, że dusza zakonna jest oblubienicą Pana Jezusa. Jest to porównanie przewyższające znaczenie tego wyrazu w stosunkach naturalnych. Przez rady ewangeliczne składamy dowód miłości Panu Jezusowi. Cokolwiek mamy i czym jesteśmy, ofiarujemy Panu Jezusowi w ślubach zakonnych. Tak samo Pan Jezus cały i pod każdym względem całkowicie się nam oddaje.” /Św. Maksymilian M. Kolbe/

Modlitwa Benedykta XVI za kapłanów i osoby konsekrowane:

Maryjo, któraś wspierała pierwszą wspólnotę, gdzie „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1, 14), do Ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej – wymownego znaku miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości – kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami, będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, zatroszczą się o lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość. Niech także wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym życiem: „Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę” (por. Hbr 10, 7).

Tekst modlitwy za: https://www.niedziela.pl/

Naszym Słuchaczom szczególnie polecamy modlitwę w intencji ojców i braci franciszkanów konwentualnych. Módlmy się także o to, by kontynuatorów duchowości św. Franciszka z Asyżu było jak najwięcej.