Mistyczka, która stała się postrachem duchów piekielnych

Polecamy Państwu książkę o. Gabriela Amortha pt. „Ukryta w uśmiechu. Bł. Aleksandrina Maria da Costa”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa ESPRIT pod patronatem medialnym Radia Niepokalanów.

Błogosławiona Aleksandrina Maria de Costa, nazywana też „mistyczką fatimską”, była jedną z najbardziej wpływowych katolickich wizjonerek XX. wieku. To ona przekazała Kościołowi wolę Pana Jezusa, aby papież zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Po zbadaniu jej wizji i objawień dokonał tego w 1942 roku papież Pius XII.

Historia jej życia była naznaczona cierpieniem, ale i niezwykłym charyzmatem uśmiechu – jako czternastolatka, uciekając przed gwałcicielem, wyskoczyła z okna i uszkodziła sobie kręgosłup. Kolejnych trzydzieści lat życia była przykuta do łóżka. Mimo wielkiego cierpienia i licznych ataków demona, który ranił ją fizycznie i psychicznie, każdego dnia z pogodnym uśmiechem na twarzy wiernie pełniła misję, którą wyznaczył jej sam Bóg: „cierpieć, kochać, wynagradzać”.

Jej ból stał się ocaleniem dla tysięcy dusz idących na zatracenie. Swoim pokornym dźwiganiem krzyża potrafiła uchronić przed piekłem pogrążonego w grzechach księdza, a nawet całą parafię, wypraszając im łaski nawrócenia i powrotu do sakramentów.

Po śmierci błogosławiona stała się niezwykła wstawienniczką, pomagającą o. Amorthowi w wyrzucaniu złych duchów podczas egzorcyzmów. To wstawiennictwo oraz niezwykły charyzmat uśmiechu skłoniły słynnego kapłana do napisania jedynej w swoim życiu biografii.

Modlę się, aby Aleksandrina przyjęła nas jako swoje duchowe dzieci oraz aby wyjednała dla nas łaskę miłości do Chrystusa, Dziewicy Maryi i Kościoła –  ks. Gabriele Amorth