Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” – dostępna ONLINE

na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”, organizowaną przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie, dnia 11 września 2021, tj. w przeddzień beatyfikacji.

Wydarzenie będzie dostępne na kanale You Tube Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: https://youtu.be/emMLn02VlRs

 

Program Międzynarodowej Konferencji
„Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”

DATA: 11 września 2021,
MIEJSCE: UKSW, przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, w Auli im. Roberta Schumana
Rozpoczęcie o godz. 9.00

Sesja I
Prowadzenie: Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
1. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor UKSW,
Kardynał Stefan Wyszyński patronem czasów trudnych;
2. Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL;
3. ks. prof. Ferenc Beran (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya, Węgry),
Le lotte comuni dei cardinali Stefan Wyszynski e József Mindszenty ai tempi dei regimi totalitari. Possiamo parlare di una spiritualità speciale nell’Europa Centrale?;
4. bp dr Antoni Dydycz, Wyszyński w Rywałdzie, postać kard. Świątka, ks. Józef Obrębski
5. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki UKSW, Prymas w oczach bezpieki;
6. prof. Oksana Kaliszczuk, Ukraina, Łuck, Wolność religijna a państwowa polityka religijna w powojennej sowieckiej Ukrainie.
Przerwa kawowa

Sesja II
Prowadzenie: ks. dr Rafał Pokrywiński
7. prof. Ladislav Csontos SJ, Słowacja, Tarnava, Pomoc prenasledovanej Cirkvi na Slovensku Cirkvou v Poľsku vedenej kardinálom Wyszynskim;
8. ks. prof. Thomas Stübinger, Niemcy, Eichstätt, Relacje polsko-niemieckie;
9. ks. dr hab. Rafał Bednarczyk UKSW, Wolność religijna w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego;
10. dr Ewa Czaczkowska UKSW, Pomoc Kościołowi na Wschodzie w dzienniku prymasa Stefana Wyszyńskiego Pro memoria w latach 1974-1977.
11. Prezentacja publikacji Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności („Działalność charytatywna jako przejaw wolności religijnej”, „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”) – Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Przerwa obiadowa

Sesja III
Prowadzenie: ks. dr Mariusz Boguszewski
12. Kardynał Dominik Duka (Czechy), Sytuacja Kościoła w Czechach a kard. Wyszyńsk;
13. o. prof. Zdzisław Kijas, UPJPII, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum, Wyszyński i Kuria Rzymska. Przyjaźń Wyszyńskiego z papieżami i sprawy katolików w krajach bloku wschodniego;
14. ks. dr Zenon Hanas UKSW, Wkład uniwersytetu w promocję dziedzictwa Prymasa Wyszyńskiego.
Przerwa Kawowa

Sesja IV
Prowadzenie: dr Marlena Kałużyńska-Tyburska
15. ks. dr Rafał Pokrywiński UKSW, Wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w teologię narodu;
16. ks. dr Andrzej Kwaśniewski UKSW, Rola Prymasa Tysiąclecia w obchodach milenijnych na przykładzie diecezji kieleckiej;
17. dr Anna Kołodziejska – Rola kobiety – osobistego sekretarza kard. St. Wyszyńskiego – w budowaniu wolności słowa – Maria Winowska (pierwsza kobieta doktor teologii);
18. ks. dr Mariusz Boguszewski UKSW, Działalność medialna Prymasa Stefana Wyszyńskiego.