Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony

Nowe odcinki do wysłuchania na specjalnej stronie https://www.homileci.radioniepokalanow.pl oraz na Spotify, Google Podcasty, czy TuneIn.


„Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony” – to autorska audycja doktorów homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, franciszkanina, ojca Michała Nowaka oraz werbisty, ojca Macieja Barona. Audycja powstaje przy współpracy z Fundacją Radia Niepokalanów.

SŁUCHAJ: niedziela – godz. 11.10 i 21.30.


AUDYCJE ARCHIWALNE:

AUDYCJA NR 1 – Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel, Łk 2,1-14
Data emisji: 24.12.2018 r.

AUDYCJA NR 2 – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni, Łk 2, 41-52
Data emisji: 30.12.2018 r.

AUDYCJA NR 3 – Pokłon mędrców ze Wschodu, Mt 2, 1-12
Data emisji: 06.01.2019 r.

AUDYCJA NR 4 – Chrzest Jezusa, Łk 3, 15-16.21-22
Data emisji: 13.01.2019 r.

AUDYCJA NR 5 – Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej, J 2, 1-11
Data emisji: 20.01.2019 r.

AUDYCJA NR 6 – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie, Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Data emisji: 27.01.2019 r.

AUDYCJA NR 7 – Jezus odrzucony w Nazarecie, Łk 4, 21-30
Data emisji: 03.02.2019 r.

AUDYCJA NR 8 – Cudowny połów ryb i powołanie apostołów, Łk 5, 1-11
Data emisji: 10.02.2019 r.

AUDYCJA NR 9 – Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom, Łk 6, 17.20-26
Data emisji: 17.02.2019 r.

AUDYCJA NR 10 – Przykazanie miłości nieprzyjaciół, Łk 6, 27-38
Data emisji: 24.02.2019 r.

AUDYCJA NR 11 – Z obfitości serca mówią usta, Łk 6, 39-45
Data emisji: 03.03.2019 r.

AUDYCJA NR 12 – Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony, Łk 4, 1-13
Data emisji: 10.03.2019 r.

AUDYCJA NR 13 – Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania, Łk 9, 28b-36
Data emisji: 17.03.2019 r.

AUDYCJA NR 14 – Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, Łk 13, 1-9
Data emisji: 24.03.2019 r.

AUDYCJA NR 15 – Przypowieść o synu marnotrawnym, Łk 15, 1-3.11-32
Data emisji: 31.03.2019 r.

AUDYCJA NR 16 – Od tej chwili już nie grzesz, J 8, 1-11
Data emisji: 07.04.2019 r.

AUDYCJA NR 17 – Wjazd Jezusa do Jerozolimy, Łk 19, 28-40
Data emisji: 14.04.2019 r.

AUDYCJA NR 18 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego, J 20, 1-9
Data emisji: 21.04.2019 r.

AUDYCJA NR 19 – Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, J 20, 19-31
Data emisji: 28.04.2019 r.

AUDYCJA NR 20 – Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom, J 21, 1-19
Data emisji: 05.05.2019 r.

AUDYCJA NR 21 – Jezus daje swoim owcom życie wieczne, J 10, 27-30
Data emisji: 12.05.2019 r.

AUDYCJA NR 22 – Nowe przykazanie, J 13, 31-33a. 34-35
Data emisji: 19.05.2019 r.

AUDYCJA NR 23 – Duch Święty nauczy was wszystkiego, J 14, 23-29
Data emisji: 26.05.2019 r.

AUDYCJA NR 24 – Jezus został uniesiony do nieba, Łk 24, 46-53
Data emisji: 02.06.2019 r.

AUDYCJA NR 25 – Duch Święty was wszystkiego nauczy, J 14, 15-16. 23b-26
Data emisji: 09.06.2019 r.

AUDYCJA NR 26 – Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy, J 16, 12-15
Data emisji: 16.06.2019 r.

AUDYCJA NR 27 – Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki, Łk 9, 18-24
Data emisji: 23.06.2019 r.