Mazowsze: Świątecznie w ciechanowskim szpitalu

Pacjenci ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, będącego jednostką samorządu województwa, będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych. Wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. zł udzieliło miasto.

Z myślą o mieszkańcach Mazowsza

Wideogastroskop, tor wizyjny i diatermia chirurgiczna – to sprzęt, który zakupiono za środki przekazane przez prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego. Aparatura ta pomoże w diagnostyce chorób nowotworowych, badaniach żołądka i dwunastnicy oraz operacjach.
Dzisiejsze wydarzenie jest ukoronowaniem zaangażowania i starań wielu osób, dla których poprawa jakości życia mieszkańców jest sprawą priorytetową. Wsparcie szpitala jest wyrazem troski o jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Nowy sprzęt to także poprawa komfortu pracy personelu medycznego i wzrost satysfakcji pacjentów z otrzymywanej pomocy – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Poprawi się jakość leczenia

Zakupiony sprzęt to zestaw służący do wykonywania badania gastroskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzięki użyciu specjalnego źródła światła, doskonale oświetla badane miejsce i umożliwia dokładniejszą diagnozę stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. Obraz z kamery umieszczonej na końcu gastroskopu pokazywany jest na ekranie toru wizyjnego. Diatermia chirurgiczna jest niezbędna w diagnostyce chorób onkologicznych, badaniach diagnostycznych w endoskopii i wykonywaniu zabiegów ratujących życie. Stosuje się ją do hamowania krwawień górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do tej pory ciechanowski szpital nie miał tak nowoczesnego urządzenia. Zestaw narzędzi do laparoskopii z klipsownicą będzie służył natomiast do wykonywania zabiegów operacyjnych z bariatrii oraz do leczenia operacyjnego chorób przewodu pokarmowego. Ich zakup umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty szpitala o zabiegi laparoskopowe u pacjentów z chorobliwą otyłością.

Przyszedł też Mikołaj

Po prezentacji i przekazaniu sprzętu, członek zarządu Elżbieta Lanc, dyrekcja szpitala oraz prezydent miasta w towarzystwie Świętego Mikołaja, odwiedzili przebywające w szpitalu dzieci, obdarowując je prezentami.