Mazowsze powołuje Radę ds. Unii Europejskiej

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada ds. Unii Europejskiej. To wynik podpisanego 13 sierpnia br. porozumienia między samorządem Mazowsza a Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Wśród zadań nowo powstałej rady jest m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, w szczególności w zakresie promowania postaw proeuropejskich. Dziś odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenia rady.

Zapoczątkowany przed laty proces integracji Polski z UE, zdaniem twórców rady, został zatrzymany. W tej sytuacji – jak podkreślają pomysłodawcy – potrzebne jest podjęcie rzeczowej dyskusji na temat umacniania integracji europejskiej. – Rola Unii Europejskiej w rozwoju i integracji wspólnot europejskich jest niezaprzeczalna. Nie chodzi tu tylko o środki unijne, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje drogowe, w kulturze, służbie zdrowia czy na rozwój przedsiębiorczości i strefy badawczej, to przede wszystkim poczucie wspólnoty. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat widzimy, że rola Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Dla wielu przestajemy być partnerem, a stajemy się krajem, w którym nie są przestrzegane zasady praworządności, tolerancji czy demokracji – zauważa marszałek Adam Struzik.

W skład powołanej przy marszałku województwa mazowieckiego rady, obok samorządowców weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd. (Lista członków Rady ds. UE – w załączeniu). Jak podkreśla amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP niezwykle ważne jest stworzenie forum regularnej, zorganizowanej tematycznie debaty o wyzwaniach stojących przed UE i o pożądanych sposobach radzenia sobie z nimi. – Mazowsze oraz inne regiony Polski powinny aktywnie włączyć się w dyskusję w ramach Konferencji o przyszłości Europy. – podkreśla ambasador.

Z kolei Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE zauważa, że utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej. – Fundacja My Obywatele UE zaproponowała projekt tej uchwały i z sukcesem zabiegała o jej przyjęcie przez Senat – dodaje.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, edukacja europejska i ekologiczna czy inicjowanie debaty publicznej o przyszłości Unii Europejskiej – to wyzwania niełatwe. Dlatego jak zaznaczył Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE poradzić sobie z nim mogą jedynie zaangażowani długodystansowcy.Wierzę, że dokładnie takie osoby udało nam się zgromadzić w radzie oraz że dołączą do nas także kolejne. Fundacja My Obywatele UE podejmuje wysiłki, aby podobne inicjatywy rozbłysły, jak gwiazdki unijne, w całej Polsce.