Mazowsze: Ponad 65 mln zł wsparcia z UE na Centrum Badawcze UKSW w Warszawie

Duże unijne wsparcie dla kolejnej warszawskiej uczelni. Tym razem środki trafią do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które uczelnia otrzymane fundusze przeznaczy na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 65 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński rektor UKSW.

Dzięki wsparciu unijnemu w drugiej połowie przyszłego roku przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstanie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Będzie to unikalny w skali kraju ośrodek, w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz nauk informatycznych i przyrodniczych.

W ramach projektu powstaną nowe obiekty z kompleksową infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i wyposażeniem wbudowanym. Inwestycja zakłada również zakup i montaż infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania Centrum. Teren wokół nowego ośrodka zostanie zagospodarowany. Powstaną parkingi oraz strefy zielone.

W centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria m.in. Laboratorium Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Symulator Centrum Zarządzania Kryzysowego, Laboratorium druku 3D, Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych/Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe.

Tytuł projektu: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Całkowita wartość projektu: 83 259 413,66 zł
Kwota dofinansowania: 65 105 149,35 zł
Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy o przeszło 480 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego