Mazowsze: Orzeł Niepodległości w Czosnowie

Dla mieszkańców gminy Czosnów w powiecie nowodworskim odsłonięcie pomnika „Orzeł Niepodległości” to długo wyczekiwany moment. Po 3 latach starań odbudowano historyczny monument. W jego uroczystym odsłonięciu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

90 lat temu

Pierwszy pomnik powstał z inicjatywy społeczeństwa Czosnowa w 1928 r. Monument został doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowano go dzięki staraniom Komitetu Społecznego na rzecz Odbudowy Pomnika Niepodległości w Czosnowie, przy wsparciu władz samorządowych gminy Czosnów, prywatnych przedsiębiorców, sołtysów i indywidualnych osób. Za wzór posłużyło stare zdjęcie pomnika, a projektem i wykonaniem zajął się Andrzej Łopiński, artysta i wykładowca na Wydziale Rzeźby (Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego) ASP w Warszawie.

Historyczna chwila

Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Również w trakcie pierwszej części uroczystości nastąpiło wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów Ks. Kazimierzowi Kardynałowi Nyczowi, przyznane przez Radę Gminy Czosnów. Wprowadzono też relikwie św. Jana Pawła II z okazji 40. rocznicy wyboru na Papieża.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Parku im. Czosnowskich. Wójt gminy Antoni Kręźlewicz przywitał zebranych, m.in.: Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Radosława Rybickiego – dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego w Warszawie, delegację z bliźniaczej litewskiej gminy Siemieliszki z wieloletnim wójtem Vytasem Barzdaitisem na czele, przedstawicieli władz rządowych, powiatu nowodworskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, wojska, policji, straży pożarnej, szkół, organizacji pozarządowych.

W tym ważnym dla Czosnowian wydarzeniu uczestniczyli również: pododdział klas mundurowych CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Warszawie, Poczty Sztandarowe 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim, Szkoły Podstawowej im. 2. Brygady Saperów w Kazuniu Nowym, Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach, Szkoły Podstawowej im. Grupy Kampinos AK w Kaliszkach, Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego, Związku Kombatanta w Czosnowie.

Wyraz patriotyzmu i idei wolności

Przewodniczący Komitetu Marcin Manowski przedstawił historię pomnika i podziękował wszystkim zaangażowanym w jego odbudowę. Marszałek Adam Struzik zaś podkreślił doniosłość społecznej inicjatywy mieszkańców gminy Czosnów: – »Orzeł« przetrwał w ludzkich sercach jako idea wolności, której trzeba bronić – zwrócił się do gości.

Vytas Barzdaitis, Honorowy Obywatel Gminy Czosnów, przekazał życzenia od mieszkańców litewskiej gminy Siemieliszki i powiatu Elektrenai z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomnik „Orzeł Niepodległości” uroczyście odsłonili: kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – reprezentujący najstarsze pokolenie, Aleksandra Zakrzewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim (z najwyższym wynikiem w roku szkolnym 2017/2018) oraz Marcin Wartałowicz, reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Czosnowie (potomek naczelnika OSP sprzed 90 lat, uczestniczącego w powstaniu pierwszego pomnika).

Apel Pamięci odczytała kpt. Agnieszka Królak, Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oddała salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce i kwiaty przy pomniku, oddając tym samym hołd tym, którzy odeszli, walcząc o niepodległość Polski.

Dopełnieniem patriotycznego charakteru uroczystości był spektakl przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim. Goście zostali też zaproszeni na piknik integracyjny i poczęstunek smaczną grochówką.

Samorząd Województwa Mazowieckiego