Mazowsze laureatem konkursu „Zdrowy Samorząd”

Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego znalazł się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu „Zdrowy Samorząd” organizowanego przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Urząd został doceniony za program zwiększania efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.

Nasz region został wyróżniony w kategorii „Zdrowe Województwo” razem z województwami: wielkopolskim, opolskim i podlaskim. Program Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu został wyróżniony spośród 179 zgłoszonych do konkursu projektów. W sumie w plebiscycie wzięły udział 82 samorządy.

– To bardzo ważne wyróżnienie. Tym razem dostrzeżony i nagrodzony został program zdrowotny jednej z naszych placówek – Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu. To pokazuje, że nasze jednostki są innowacyjne, a przygotowywane przez nie projekty medyczne nie tylko służą pacjentom, ale mogą być inspiracją dla innych tego typu placówek. Gratuluje wszystkim zaangażowanym w ten projekt – podkreśliła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Program Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu realizowany był w latach 2016-2018. Adresowany był do pacjentów z województwa mazowieckiego z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym, powodującym zaburzenia chodu. Projekt finansowany był z budżetu Mazowsza.

W realizowanym przez centrum w Zagórzu programie co roku brało udział 57 pacjentów. Wszyscy uczestnicy projektu odbyli 15 sesji z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy do nauki chodu Lokomat oraz wzięli udział w badaniach początkowych i końcowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znaczny, pozytywny wpływ treningów z zastosowaniem zrobotyzowanej ortezy na wzrost prędkości chodu uczestników programu. Zaobserwowano również poprawę umiejętności z zakresu tzw. dużej motoryki, poprawę wydolności oraz wzrost siły mięśniowej kończyn dolnych (zginacze i prostowniki stawów biodrowych oraz kolanowych).

– Wyróżnienie, które otrzymaliśmy jest zasługą wielu osób, bo program trwa od kilku lat. Cieszy nas, że tą drogą możemy uzupełnić realizację potrzeb zdrowotnych tam, gdzie nie może ich sfinansować ani NFZ, ani opieka społeczna – zaznaczył Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, odbierając wyróżnienie w imieniu władz samorządu województwa.

Laureatów plebiscytu wyłoniła rada konsultacyjna. Konkursowe zgłoszenia uwzględniały wybraną aktywność samorządów w latach 2015-2018, obejmującą realizację samorządowych programów polityki zdrowotnej, kampanii edukacyjnych i akcji profilaktycznych. Głosy mogli oddawać czytelnicy serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży w Europie. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym. Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych daje szansę na znaczne ograniczenie następstw MPD i przeciwdziałanie zaburzeniom prowadzącym do niepełnosprawności dziecka. Jedną z takich metod jest terapia chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy. Składa się ona z zewnętrznego szkieletu napędzającego kończyny dolne (DGO), systemu odciążającego pacjenta (BWS) oraz bieżni ruchomej. Podczas sesji terapeutycznej robot porusza kończynami pacjenta zgodnie z wcześniej ustalonym wzorcem chodu. Dzięki oprogramowaniu urządzenia możliwa jest zmiana odciążenia, długości kroków, siły prowadzącej (GF), jak i prędkości chodu celem dostosowania parametrów terapii do aktualnych możliwości pacjenta.

Samorząd Województwa Mazowieckiego